Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Dom jako miejsce pracy w Gdańsku epoki przedindustrialnej


NAwigacja Wydarzeń

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Instytut Historii PAN (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski) zapraszają wszystkich miłośników historii pomorskiej metropolii na konferencję naukową pt. „Dom jako miejsce pracy w Gdańsku epoki przedindustrialnej na tle regionu hanzeatyckiego i Polski”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25.11.2016 r. w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, przy ul. Długiej 12. Wstęp wolny.

Konferencja podejmuje tematykę związaną z mieszkalnictwem w całym regionie dawnej kultury hanzeatyckiej, ziem Rzeczpospolitej, jak i państw sąsiednich. W konferencji weźmie udział około 20 badaczy, w tym spoza Polski.

Zespół badawczy skupiony wokół gdańskiej pracowni Instytutu Historii PAN od kilku lat realizuje interdyscyplinarny program badawczy „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku”. Jego efektem będzie syntetyczne interdyscyplinarne opracowanie, które poza kwestiami socjotopografii Gdańska ukaże na odpowiednim tle porównawczym społeczne funkcje domu gdańskiego: jako miejsce schronienia, przygotowywania jedzenia, pracy, zabawy, odpoczynku, gromadzenia i magazynowania rzeczy, autoprezentacji ich właściciela. Nie zostaną pominięci sami gdańszczanie – mieszkańcy wraz z ich społecznymi preferencjami, wyobrażeniami i możliwościami, które oddziaływały na standard zamieszkiwania w tym największym mieście Rzeczpospolitej do połowy XVIII w., pomimo, że w pierwszej połowie XIX w. miasto stało się prowincją, co odbiło się na poziomie życia jego ludności, ale też zachowało przedindustrialny charakter zabudowy miasta.

Program konferencji:

24.11. czwartek

9.00 – 9.10 – otwarcie konferencji
9.10 – 9.35 – prof. Małgorzata Chorowska (Politechnika Wrocławska), Kamienica mieszczańska na Śląsku na przełomie średniowiecza i doby nowożytnej
9.35– 10.00 – mgr Radosław Gliński (Uniwersytet Wrocławski), Funkcje średniowiecznych i wczesnonowożytnych domów mieszczańskich na Śląsku, w świetle źródeł archeologicznych, architektonicznych i historycznych
10.00 – 10.25 – dr Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie), Domy Krakowa w czasach nowożytnych – kształt i funkcje
10.25 – 10.45 – dyskusja
10.45 – 11.10 – przerwa na kawę
11.10 – 11.35 – mgr Michał Salamonik (Södertörn University, Sztokholm), In memoriam Nominis et Damus Gratarum: Kamienica Francesco De Gratta – Dom królewskiego sekretarza i poczmistrza w Gdańsku przy Długim Targu 3
11.35 – 12.00 – prof. Edmund Kizik (Instytut Historii PAN), Pokoje pracy gdańskich nauczycieli i uczonych w XVII i XVIII w.
12.00 – 12.25 – mgr Wiesława Rynkiewicz-Domino (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), W domu notariusza elbląskiego Carla Horna (1830-1902)
12.25 – 12.50 – mgr Anna Kriegseisen (Politechnika Gdańska), Dom dr Gustawa Tornwaldta, zbudowany w 1893 r. przy ul. Nowe Ogrody 7 w Gdańsku
12.50 – 13.10 – dyskusja
13.10 – 15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – 15.25 – mgr Veronica Gudaite, (Vilnius University), Households in „Small Towns” of the Grand Duchy of Lithuania in the Second Half of the 18th Century: Comparative Analysis of Joniškis (Janiszki) and Merkinė (Merecz)
15.25 – 15.50 – dr Radosław Poniat, (Uniwersytet w Białymstoku), Ignorowana profesja? Służący w nowożytnym domu
15.50 – 16.10 – przerwa na kawę
16.10 – 16.35 – mgr Wojciech Szymański (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), Przystosowanie domu do funkcji handlowych i produkcyjnych na podstawie gazety ogłoszeniowej z lat 1777-1802
16.35 – 16.50 – dr Jerzy Domino (WUOZ w Olsztynie, Delegatura w Elblągu), Projekty domów elbląskiego architekta Emanuela Fridericiego z  ostatniej ćwierci XVIII w.
16.50 – 17.10 – dyskusja
19.30 – spotkanie towarzyskie

25. 11. piątek

9.00 – 9.25 – dr Michał Starski (Uniwersytet Warszawski), Dom a miejsce pracy w późnośredniowiecznym Pucku w świetle badań archeologicznych małego miasta na Pomorzu Gdańskim
9.25 – 9.50 – dr Beata Wywrot-Wyszkowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Warsztaty rzemieślnicze w przestrzeni późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Kołobrzegu w świetle źródeł archeologicznych
9.50 – 10.15 – dr Zofia Maciakowska (Instytut Historii PAN), Wybór miejsca zamieszkania a warunki do uprawiania niektórych rzemiosł w Gdańsku od późnego średniowiecza po czasy nowożytne
10.15 – 10.40 – dr Joanna Dąbal (Uniwersytet Gdański), Późnośredniowieczne i nowożytne warsztaty miejskie w świetle badań archeologicznych przy ul. Świętojańskiej 6 w Gdańsku
10.40 – 11.00 – dyskusja
11.00 – 11.20 – przerwa na kawę
11.20 – 11.45 – dr Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), Opisy warsztatów rzemieślniczych w krakowskich kamienicach na podstawie ksiąg wiertelniczych XVI-XVIII w.
11.45 – 12.10 – dr Jacek Kriegseisen (Uniwersytet Gdański), Kowadła, młotki i tygle, czyli o gdańskich warsztatach i kramach złotniczych w drugiej połowie XVIII wieku
12.10 – 12.35 – dr Ewa Barylewska-Szymańska (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Instytut Historii PAN), Gdańskie sklepy i kramy z artykułami spożywczymi w drugiej połowie XVIII w.
12.35 – 12.55 – dyskusja
12.55 – 13.10 – podsumowanie konferencji

Informację opublikowała: Karolina Łycuś

Szczegóły

Początek:
24/11/2016 08:00
Koniec:
25/11/2016 12:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Dom Uphagena
Długa 12
Gdańsk, Polska
+ Google Map
Witryna internetowa:
http://www.domuphagena.pl/