Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Porozmawiajmy o Niedźwiedniku – dyskusja publiczna w BRG


NAwigacja Wydarzeń

16 marca o godz. 17.00, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, odbędzie się Dyskusja Publiczna nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej II.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku można zapoznać się do 31 marca w siedzibie BRG. Godziny pracy jednostki: od 7.30 do 15.30. Natomiast projektanci przyjmują interesantów między 9:00 a 15:00. W czasie wyłożenia dokumenty te dostępne są również na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

W planie miejscowym Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej, planuje się weryfikację parametrów urbanistycznych na terenach sąsiadujących z realizowanym przystankiem PKM. Jest to teren eksponowany i atrakcyjny inwestycyjnie, predysponowany do intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla którego parametry urbanistyczne, takie jak intensywność czy wysokość zabudowy, powinny zostać podwyższone w stosunku do planu obowiązującego. Omawiany MPZP obejmuje obszar o powierzchni ok. 4,2 ha. Położony jest Brętowie, w południowo-wschodniej części osiedla Niedźwiednik.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 14 kwietnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: [email protected].

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej BRG.

Informację opublikowała: Karolina Łycuś

Szczegóły

Data:
16/03/2016
Godzina:
16:00 - 17:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
,
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Miejsce wydarzenia

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
Gdańsk, 80-855 Polska
+ Google Map