Otagowane wpisy V Festiwal Malarstwa Monumentalnego