Paweł Adamowicz i Adam Koperkiewicz zapraszają do Muzeum Bursztynu na wystawę „Tajemnice Zespołu Przedbramia ul. Długiej”.

muzeum bursztynu Komunikat prasowy:

Niezwykłe znaleziska, wyjątkowe odkrycia, w tym: finezyjnie zdobione kafle piecowe i zamki drzwiowe, oraz fragmenty ludzkich i zwierzęcych kości, pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu Zespołu Przedbramia, będzie można zobaczyć na nowej stałej wystawie historycznej w Muzeum Bursztynu, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Nowa aranżacja wystawy stałej przedstawia różnorodną wiedzę na temat dziejów kompleksu bramnego ulicy Długiej w Gdańsku. Prezentacja ta jest oparta głównie na wynikach badań archeologiczno-architektonicznych, które były prowadzone podczas rewitalizacji całego kompleksu, a także na terenie Gdańska. Najwięcej danych dotyczy okresu od XVII do XIX wieku, kiedy w Zespole Przedbramia funkcjonowało więzienie. Wiele tajemnic życia więziennego w Gdańsku, udało się poznać dzięki odkryciu latryny w podziemiach dziedzińca. Jak się później okazało, jest ona jednym z największych dotąd znanych tego typu obiektów w Polsce, a może nawet w Europie.

Bogaty zbiór zabytków pokazany na wystawie zawiera przedmioty używane przez więźniów i personel więzienny, w tym dzbany, miski, kufle, naczynia apteczne oraz osobiste przedmioty – talerze, łyżki, buty, fajki, elementy stroju, ukazując różnorodność wyposażenia obiektu więziennego. Badanie zawartości dawnej latryny pozwoliło również na rekonstrukcję diety ówczesnych osadzonych i pracowników więzienia, w której znalazły się zarówno tanie jak i luksusowe składniki potraw. Niewątpliwą ciekawostką wydają się odkryte czaszki psów ze śladami cięć ostrym narzędziem.
Mimo, że w samym Zespole Przedbramia nie wykonywano wyroków śmierci, okazało się, że na terenie kompleksu odsłonięto również szczątki ludzkie, jako swoiste świadectwo mrocznej historii obiektu. Z kolei zachowane, mimo zawieruchy wojennej i późniejszej odbudowy, piłeczki, prawdopodobnie do gry w palanta, z 1. połowy XX wieku, stanowią świadectwo beztroskiego życia, które istniało poza murami Zespołu Przedbramia.

Dodatkowo dzięki odkryciu licznej kolekcji bogato dekorowanych kafli możemy się domyślać jak wyglądało wyposażenie niektórych wnętrz. Na przykład zostanie pokazany sposób ogrzewania wybranych pomieszczeń.

Na wystawie zaprezentowane zostaną także historyczne detale architektoniczne stosowane w gdańskim budownictwie, w tym, w Zespole Przedbramia. Będzie można obejrzeć cegły: od ręcznie wyrabianych średniowiecznych aż do maszynowych z XIX/XX wieku oraz różne sposoby układania ich w murach. Ponadto doskonałe pod względem technicznym i artystycznym gdańskie wyroby kowalskie: zamki i okucia drzwiowe oraz okienne. Kolejnym prezentowanym detalem architektury są rzadko odkrywane elementy okienne: małe zielone szybki oraz ołowiane szczebliny służące do ich łączenia w większe tafle.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 stycznia o godzinie 13:00.

Tytuł: Wystawa „Tajemnice Zespołu Przedbramia ul. Długiej”
Lokalizacja: Muzeum Bursztynu, Oddział MHMG, Targ Węglowy 26, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2014-01-17
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Data zakończenia: 2014-01-31