Rysunki stricte architektoniczne, takie jak widoki perspektywiczne i plany sytuacyjne, wykonane z dużą precyzją techniczną, a także rysunki przedstawiające elementy wyposażenia wnętrz m. in. z lat 30-tych XX wieku oraz wiele innych prac ukazujących również talent malarski autorów będzie można oglądać w PAN Bibliotece Gdańskiej od 15 listopada do 21 grudnia 2012 roku na wystawie zatytułowanej „Architekci pomorscy dwóch epok. Projekty Alfonsa i Zdzisława Licznerskich”.

Komunikat prasowy:

W marcu 2012 roku PAN Biblioteka Gdańska otrzymała od spadkobierców dar 185 rysunków architektonicznych i artystycznych autorstwa Alfonsa Licznerskiego (1902-1976) i jego syna Zdzisława Licznerskiego (ur. w 1938 r.). Jakkolwiek bohaterowie wystawy są związani głównie z Bydgoszczą (Alf Licznerski mieszkał tam od 1936 r. i pracował jako architekt – urbanista oraz niezwykle aktywny działacz społeczny, Zdzisław Licznerski mieszka tam do dziś), wybór prac prezentowanych na wystawie obejmuje terytorialnie szerszy zakres. Większość rysunków, które będzie można zobaczyć, jest autorstwa Alfa Licznerskiego. Na wystawie prezentowane będą m. in. projekty z czasu jego studiów na politechnice w Gdańsku (Technische Hochschule Danzig) w latach 1925-33. Podczas studiów i niedługo po nich Alf Licznerski pracował na budowach m. in. w powstającej wówczas Gdyni, w Płocku. W latach 1935-36 był kierownikiem robót przy rozbudowie Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Z okresu powojennego pochodzą rysunki Alfa Licznerskiego z projektami dotyczącymi zabudowy przemysłowej Bydgoszczy, jak również projekty rozbudowy kościoła w Lipach na jego rodzinnej ziemi lubawskiej, czy w Górach k. Inowrocławia. Część wystawy poświęcona będzie budowie Teatru Polskiego w Bydgoszczy, którą w 1947 r. podjął Alfons Licznerski, a po jego śmierci kontynuował jego syn. Rysunki z tego cyklu interesująco ukazują aspekty pracy architekta, jak również tajemnice kulis teatralnych.

Tytuł: Wystawa „Architekci pomorscy dwóch epok. Projekty Alfonsa i Zdzisława Licznerskich”
Lokalizacja: Historyczny budynek PAN Biblioteki Gdańskiej, ul. Wałowa 15
Data rozpoczęcia: 2012-11-15
Godzina rozpoczęcia: 14:00
Data zakończenia: 2012-12-21