Instytut Sztuki Wyspa zaprasza na wykład Piotra Lorensa – „Dziedzictwo wspólne – dziedzictwo podzielone – wyzwania dla urbanistyki”.

Piotr Lorens/ źródło: profil Instytutu Sztuki Wyspa na facebooku

Piotr Lorens/ źródło: profil Instytutu Sztuki Wyspa na facebooku

Komunikat prasowy:

Jedną z istotnych kwestii w urbanistyce jest stosunek do przeszłości – zarówno w dziedzinie planowania jak i w odniesieniu do zachowanych elementów dziedzictwa. Oznacza to konieczność krytycznego zmierzenia się z przeszłością danego miejsca. Przy czym dziedzictwo to może być bliskie naszemu sercu lub też przywoływać konotacje zdecydowanie negatywne. Są tu bowiem elementy np. dziedzictwa kolonialnego, będące wynikiem działań upadłych reżimów lub też przebrzmiałych ideologii. W grupie tej znaleźć można także obiekty i struktury przestrzenne wytworzone przez poprzednich gospodarzy danej przestrzeni. W wykładzie omówione zostaną kluczowe zagadnienia wiążące się z tym problemem, wraz z odniesieniami do sytuacji miast w regionie

Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej. Doktoryzował się w 2001r. przedkładając pracę nt. rewitalizacji frontów wodnych miast portowych wykonaną pod kierunkiem Prof. Mieczysława Kochanowskiego. Habilitacje uzyskał w 2007r. na podstawie rozprawy „Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta”. Obecnie kieruje Katedrą Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest także wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich TUP. W swojej pracy badawczej i projektowej zajmuje sie przede wszystkim zagadnieniami rewitalizacji miast ze szczególnym uwzględnieniem ich przestrzeni publicznych oraz roli społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji projektowych. Pełnił funkcję m.in. koordynatora warsztatów w ramach projektu „CENTRUM – REAKTYWACJA”, realizowanego w 2012 r. w Gdańsku.

Tytuł: Wykład Piotra Lorensa „Dziedzictwo wspólne – dziedzictwo podzielone – wyzwania dla urbanistyki”
Lokalizacja: Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145 b, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2013-07-17
Godzina zakończenia: 19:30