Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zaprasza na promocję książki Waldemara Nocnego „Trzecie ujście Wisły”.

Fragmenty książki przeczyta Florian Staniewski.

„Trzecie ujście Wisły” to praca, związana z historią powstania Przekopu Wisły oraz otaczających go miejscowości Świbna (Schiewenhorst), Mikoszewa (Nickelswalde) i Przegaliny (Einlage). To także charakterystyka przyrody nowego ujścia, przeprawy promowe, tragiczne wydarzenia wojenne i powojenne, ludzie kultury, rybołówstwo, rekreacja, rolnictwo, oświata, parafie.

Książka została zilustrowana nigdzie dotąd nie publikowanymi w Polsce, archiwalnymi fotografiami, prezentującymi budowę i otwarcie Przekopu Wisły.

Tytuł: Waldemar Nocny i promocja książki „Trzecie ujście Wisły”
Lokalizacja: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data: 2013-12-06