Jednego dnia otwierane dwa nowe obiekty: Centrum Nanotechnologii oraz wyposażone w nowoczesne multimedia audytorium dla 236 osób na Wydziale Mechanicznym, które wyremontowano w ramach projektu „Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej”.

07 Politechnika Gdanska

Komunikat prasowy Biura Prasowego Politechniki Gdańskiej:

Uroczyste otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednego dnia otwieramy dwa nowe obiekty: Centrum Nanotechnologii oraz wyposażone w nowoczesne multimedia audytorium dla 236 osób na Wydziale Mechanicznym, które wyremontowano w ramach projektu „Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej”. Na PG zapraszamy w najbliższy piątek, 22 lutego o godz. 12.00.

Zaczynamy od audytorium (sala 208 Wydział Mechaniczny), następnie około godz. 13.00 skierujemy się do Centrum Nanotechnologii (po przekroczeniu bramy głównej należy podążać w lewo). 

Centrum Nanotechnologii (CNPG) jest największą inwestycją ostatnich lat na Politechnice Gdańskiej. Łączny koszt realizacji projektu wynosi bowiem 73 664 000 zł. W całości (wkrótce rozpocznie się budowa drugiego budynku) zostanie sfinansowana z dotacji: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85 proc.) oraz z budżetu państwa – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15 proc.).

– W Centrum Nanotechnologii studenci będą uczyć się dyscyplin związanych z nanotechnologią, inżynierią materiałową i innymi kierunkami. Przede wszystkim chodzi o umiejętność tworzenia nowych materiałów, o innowacyjnych użytecznych właściwościach i możliwościach ich wykorzystania – mówi prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, inicjator budowy obiektu. – Nowoczesna aparatura do celów kształcenia, interdyscyplinarny charakter kształcenia z silnym akcentem na dyscypliny bazowe takie jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa i in. zapewni kształcenie nanoinżynierów o najwyższych kwalifikacjach.

Budowa czterokondygnacyjnego budynku dydaktycznego trwała od końca lutego 2010 roku. W Centrum znajduje się 25 specjalistycznych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, badania powierzchni materiałów, a także laboratorium optoelektroniczne wysokiej czystości, preparatyki materiałów polimerowych, analizy termicznej, mikroskopii elektronowej i optycznej czy też specjalistyczne laboratorium AFM/STM.

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą m.in.: wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM pracujący w niskich temperaturach, skaningowe mikroskopy elektronowe,  mikroskopy optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do  nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych.

Do dyspozycji studentów i doktorantów będzie także stanowisko do otrzymywania proszków o nanometrycznej granulacji, nanoidentometry, mikrotwardościomierz, rentgenowski spektrometr fotoelektronów (XPS), spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym, zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 5-400K.

Najdroższy przyrząd, którego zakup jest planowany w ramach projektu szacowany jest na ponad 4,8 mln zł. Jest to wysoko specjalistyczne zintegrowane stanowisko badawczo-dydaktyczne AFM/STM/XPS, czyli aparatura ultrawysokopróżniowa (UHV) przeznaczona do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD, modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PS oraz mikroskopii skaningowej SPM. Spodziewamy się, że już za 6 miesięcy urządzenie to znajdzie się na stanie naszego Centrum.

W Centrum Nanotechnologii znajdują się także pomieszczenia seminaryjne, pracownia modelowania nanoukładów, pracownia zarządzania informacją naukową, audytorium wykładowe, które pomieści 142 osoby, a nawet Regionalna Biblioteka Nanotechnologii. Na podziemnym parkingu wybudowanym tuż obok obiektu przewidziano 84 miejsca.

– CNPG będzie także miejscem badań nad nowoczesnymi, zaawansowanymi materiałami, wyznacznikiem rozwoju nowych technologii, miejscem innowacyjnych inspiracji dla gospodarki, wizytówką naukowo-dydaktyczną Politechniki Gdańskiej – podkreśla prof. Sadowski. – Taki cel strategiczny stawia sobie Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, który był inicjatorem projektu.

Od początku lutego 2013 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zarządza Centrum Nanotechnologii A. Ścisłą współpracę z CNPG podjęły także Wydziały: Mechaniczny i Chemiczny.

W marcu 2013 rozpoczną się prace przy budynku B Centrum, który zlokalizowany będzie na ul. Siedlickiej.  Skupiać się tam będzie 11 laboratoriów o powierzchni 540 m2, audytorium dla 120 osób oraz pomieszczenia dydaktyczne, seminaryjne i pokoje do preparatyki.

Oba gmachy Centrum Nanotechnologii to tzw. inteligentne budynki.

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

 • Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 22 lutego 2010 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 73 664 000 zł.
 • Wartość dotacji z Unii Europejskiej: 62 614 400 zł.

Audytorium 208 na Wydziale Mechanicznym

 • Czas trwania prac: 8 miesięcy.
 • Koszt remontu: 820.591,74 zł.
 • Koszt multimediów: 119.594,20 zł.

Audytorium to zostało wyremontowane w ramach projektu „Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej”. Projekt ten zakłada remont, modernizację oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologie ICT 7 audytoriów i 9 sal wykładowych Politechniki Gdańskiej w budynkach zajmowanych przez pięć wydziałów. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych projektem to 2 567, 9 m2. Z wyremontowanych sal rocznie korzystać będzie 13 504 studentów. W ramach projektu powstanie również Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.

Ramowy program uroczystości

Godz. 12.00 –  Otwarcie audytorium 208 na Wydziale Mechanicznym

 • prezentacja inwestycji oraz przemówienie Dziekana

Godz. 12.20 – Czas dla fotoreporterów i dziennikarzy

Godz. 12.45 – Kierujemy się do Centrum Nanotechnologii

Godz. 13.00– Rozpoczęcie uroczystości w Centrum Nanotechnologii PG

 • przecięcie symbolicznej wstęgi
 • Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź  poświęci budynek
 • prezentacja projektu
 • pokaz laserowy oraz występ finalisty Mam Talent Marcina Kowalczyka, studenta PG
 • transmisja z laboratorium na ekranie
 • wręczenie nagród za wkład w realizację projektu CNPG

Godz. 14.00 zwiedzanie CNPG, czas dla fotoreporterów

Tytuł: Uroczyste otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Lokalizacja: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Politechnika Gdańska
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Data: 2013-02-22