Kolejny blok na Zaspie zyskuje kolorową aranżację. Studenci z Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy z Gdańską Szkołą Muralu przy Instytucie Kultury Miejskiej podczas zajęć zaprojektowali wiatrołapy (ganki), a teraz realizują prace na bloku nr 5 przy ul. Dywizjonu 303.

fot. Sonia Ruciak

fot. Sonia Ruciak

Komunikat prasowy:

Na nietypowy plener malarski przyjechało 11 studentów wrocławskiej ASP razem z opiekunem artystycznym projektu „Jedzie pociąg z Wrocławia do Gdańska” prof. dr hab. Adamem Chmielowcem. Wspólnie z Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) prowadził zajęcia dla studentów, które teraz mają swój finał – powstają prace malarskie na ścianach 10 wiatrołapów (ganków).

Nazwa projektu „Jedzie pociąg z Gdańska do Wrocławia jest symboliczna. „Chodzi w nim o nadanie działaniom projektowym bardziej poetyckiego wymiaru. Taki [poetycki] wymiar ma podróż, która niesie pewną ekspresję, każdy może ją inaczej odbierać i przeżywać w zależności od wieku i doświadczeń. Nie wiemy, co jest za zakrętem, za granią. Jedziemy dalej, doświadczamy i niesiemy cały swój bagaż i potencjał twórczy z Wrocławia w inny świat, do Gdańska.” – mówi Chmielowiec.

W projektach studentów widać inspiracje podróżami pociągami, morzem i plażą, roślinnością oraz czworonożnymi mieszkańcami osiedla. Efekty pracy będzie można podziwiać na ul. Dywizjonu 303 od 9 września.

Wernisaż: 8 września, godz. 17.00 przy ul. Dywizjonu 303 nr 5A. Po spotkaniu z artystami zapraszamy do Klubu Plama GAK.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Jedzie pociąg z Wrocławia do Gdańska” przy współpracy pomiędzy ASP we Wrocławiu – („Pracownią Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej prowadzoną przez prof. dr hab. Adama Chmielowca ” – z Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, w Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu), a Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i Gdańską Szkołą Muralu. Zajęcia prowadzone były według autorskiego projektu – prof. dr hab. Adama Chmielowca z Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej z ASP we Wrocławiu i kierowników artystycznych Gdańskiej Szkoły Muralu – Rafała Roskowińskiego i dr hab. Jacka Zdybla.

fot. Sonia Ruciak

fot. Sonia Ruciak

Uczestniczki i uczestnicy projektu „Jedzie pociąg z Wrocławia do Gdańska”

1. Adam Chmielowiec – opiekun – prof. dr hab. ASP Wrocław
2. Anna Dębska – stud. II r. mal. ASP Wrocław
3. Krzysztof Witkowski -stud. II r. mal. ASP Wrocław
4. Miriam Ptak -stud. II r. mal. ASP Wrocław
5. Monika Bielińska -stud. IV r. mal. ASP Wrocław
6. Iwona Helena Ogordzka -stud. II r. mal. ASP Wrocław
7. Anita Welter -stud. II r. mal. ASP Wrocław
8. Marcelina Groń – stud. IV r. mal. ASP Wrocław
9. Grażyna Małkiewicz – stud. IV r. mal. ASP Wrocław
10. Damian Nowakowski – stud. IV r. mal. ASP Wrocław
11. Joanna Żyłowska – stud. III r. arch. Politechnika Wrocław
12. Sonia Ruciak, absolwentka ASP we Wrocławiu

Gdańska Szkoła Muralu to platforma stworzona do dyskusji, doskonalenia warsztatu oraz integracji środowiska. Jej celem jest przywrócenie muralowi jego pierwotnej funkcji – sztuki społeczno-politycznej, reagującej na aktualne wydarzenia oraz wypracowanie jednolitego stylu – „Gdańskiej Szkoły Muralu”.

Organizatorem Gdańskiej Szkoły Muralu jest Instytut Kultury Miejskiej i Plama GAK.

Warsztaty prowadzą: Rafał Roskowiński oraz Jacek Zdybel.

Tytuł: Studenci malują wiatrołapy przy bloku nr 5 na ul. Dywizjonu 303
Lokalizacja: ul. Dywizjonu 303, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2013-09-08