Miasto Gdańsk zaprasza na spotkanie z inicjatorami i organizatorami projektu OGARNA 2.0.

Komunikat Biura Prasowego UMG:

Na spotkaniu przedstawiona zostanie wstępna koncepcja artystycznych dekoracji kamienic przy ul. Ogarnej. Zainteresowani wizerunekiem ulicy, będą mogli porozmawiać na ten temat z realizatorami projektu, przedstawić swoje uwagi i sugestie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem na Ogarnej pojawiły się już pierwsze rusztowania. Wspólnoty mieszkaniowe zaangażowane w projekt rozpoczynają bowiem prace remontowe przygotowujące elewacje pod planowane prace artystyczne.

Przypomnijmy, celem Projektu Ogarna 2.0 jest ożywienie zapomnianej przez mieszkańców i omijanej przez turystów przestrzeni w samym sercu miasta. – Ogarna ma przypomnieć o sobie i zachęcać do częstszych odwiedzin poprzez poprawę estetyki oraz wprowadzenie nowego programu, w tym działań społecznych . Projekt ten nawiązuje do gdańskiej tradycji malarstwa ściennego i stanowi kontynuację procesu odbudowy i przywracania dawnej świetności Głównego Miasta w Gdańsku po Drugiej Wojnie Światowej – mówi Jan Kołodziej z Referatu Estetyzacji Miasta WUAiOZ gdańskiego magistratu.

W ramach projektu Ogarna 2.0 jeszcze w tym roku artystyczną dekorację zyska blisko 20 fasad kamienic. Będzie to rozwinięcie architektury o warstwę dekoracji artystycznej, jak miało to miejsce w architekturze przez wieki. – Dekoracje artystyczne, które mają się pojawić w ramach projektu Ogarna 2.0, będą integralną częścią elewacji i bezpośrednio z niej będą wynikać – podkreśla Jan Kołodziej. Na Ogarnej zagości też zieleń, stałym elementem będą meble miejskie o unikatowych formach.

Większość dekoracji artystycznych pojawi się głównie na elewacjach kamienic pomiędzy ul. Garbary, a ul. Pocztową w obrębie tzw. „kwartału eksperymentalnego”. Kwartał ten został odbudowany po wojnie w pierwszej kolejności, a sama pierzeja, która uzyska współczesny wystrój artystyczny, powstała jako pierwsza w jego obrębie. Co ciekawe, planowane działania realizowane będą dokładnie 60 lat od analogicznego projektu przeprowadzonego w 1953 roku na ul. Długiej i Długim Targu.

Realizację projektu, w szczególności opracowanie i wykonanie aranżacji artystycznych, powierzono wybranej w konkursie organizacji pozarządowej, posiadającej doświadczenie w zakresie tego typu projektów kulturalnych – Fundacji Urban Forms.

Całość prac elewacyjnych zakończyć ma się jeszcze przed zimą. Łączny koszt projektu wyniesie ponad 400 tys. zł.

Tytuł: Spotkanie z inicjatorami i organizatorami projektu OGARNA 2.0
Lokalizacja: Siedziba FRAG, ul. Ogarna 118, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2013-10-07