Opowiadacze Historii Dolne Miasto zapraszają na kolejną wycieczkę w ramach cyklu „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci”, która obejmie zwiedzanie zespołu dawnego szpitala Najświętszej Maryi Panny przy ul. prof. Z. Kieturakisa 1 w Gdańsku, w tym również zabytkowego dworku Uphagena.

Relacja z wydarzenia:  Dawny Szpital
Najświętszej Maryi Panny

Ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie możliwe będzie wyłącznie przez osoby pełnoletnie po podpisaniu oświadczenia o świadomości zagrożeń i ograniczeń wynikających z wejściem na teren zespołu dawnego szpitala. Informacje o ryzyku i zasadach poruszania się wewnątrz poszczególnych budynków podane zostaną na początku wycieczki dlatego też należy przyjść punktualnie.

Projekt „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci” dofinansowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz Gminę Miasta Gdańska w ramach programu rewitalizacji Dolne Miasto Otwarte.

Tytuł: Opowiadacze Historii – Szpital bez tajemnic
Lokalizacja: Zbiórka przed głównym wejściem do szpitala od strony ul. prof. Z. Kieturakisa 1, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Data: 2012-10-06