Fundacja Gdańska już po raz szósty zaprasza mieszkańców oraz miłośników Gdańska (bez względu na wiek i wykonywany zawód) do udziału w edycji obywatelskiej „Olimpiady wiedzy o Gdańsku”.

Olimpiada wiedzy o GdańskuGłównym celem Olimpiady jest propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz wszystkich jego sympatyków historii Gdańska, na tle dziejów Pomorza – od czasów najdawniejszych do współczesności – w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej. Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska,między innymi: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii PAN, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Biblioteki Gdańskiej PAN, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacji „Wspólnota Gdańska”, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Towarzystwa Przyjaciół Domu Uphagena.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa. Koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska, która przyjęła na siebie rolę głównego organizatora przedsięwzięcia.

Pula nagród: 10.000 zł
Zgłoszenia do 12 maja 2014 r.
Eliminacje 17 maja
Finał 24 maja

Zapisy na www.olimpiada.gda.pl lub bezpośrednio w Fundacji Gdańskiej, przy ul. Świętojańskiej 43/44 (Brama Świętojańska)

Przebieg Olimpiady:
Eliminacje pisemne Olimpiady z udziałem zarejestrowanych uczestników odbędą się w sobotę 17 maja 2014 r. o godzinie 11:00 . Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni
o miejscu odbycia się eliminacji w tygodniu je poprzedzającym. W uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 24 maja 2014 r. o godzinie 17:00 weźmie udział od 8 do 9 najlepszych uczestników eliminacji. Uczestnicy obu etapów podlegać będą ocenie jury.
Nagrody:

I miejsce – Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5.000 zł
II miejsce – Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3.000 zł
III miejsce – Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2.000 zł
Trójka zwycięzców oraz wszyscy finaliści otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjnie atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez Patronów wspierających.

Tytuł: Olimpiada wiedzy o Gdańsku. Termin zgłoszeń – 12 maja
Lokalizacja: Fundacja Gdańska, Świętojańska 43/44, Gdańsk
Data: 2014-05-12