Fundacja Gdańska po raz czwarty zaprasza gdańszczan oraz wszystkich miłośników naszego miasta do udziału w dorocznym wielkim teście z wiedzy o Gdańsku.

Komunikat Fundacji Gdańskiej:

Nagrody za miejsca od trzeciego do pierwszego to 2.000, 3.000 i 5.000 zł.

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmujemy do 14 maja 2012 r. włącznie:
• w drodze rejestracji online – na stronie internetowej www.olimpiada.gda.pl
• na kartach zgłoszeń – w siedzibie Fundacji Gdańskiej przy ul. Szerokiej 121/122 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Warto podkreślić, że w Olimpiadzie startować można bez względu na wiek i wykonywany zawód. Z powodzeniem przystąpić więc do niej mogą również np. gdańscy przewodnicy miejscy oraz młodzież i dzieci poniżej 16 roku życia. Z uczestnictwa wykluczeni są jedynie posiadacze stopni naukowych doktorskich i wyższych.

Eliminacje pisemne Olimpiady z udziałem zarejestrowanych uczestników odbędą się w sobotę 19 maja. Do rozwiązania będzie test pisemny. Ośmiu najlepszych uczestników eliminacji zmierzy się w finale 26 maja podczas Święta Miasta. Spotkają się tam z tryumfatorką marcowego finału edycji szkolnej 2011/2012 Olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych – Katarzyną Jażdż z I LO w Gdańsku, która zagwarantowała sobie udział w finale na zasadzie tzw. „dzikiej karty”. Finaliści zmierzą się ze sobą w trzyrundowym pojedynku o wysokie nagrody pieniężne i trofea:

I miejsce – Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5.000 zł
II miejsce – Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3.000 zł
III miejsce – Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2.000 zł

Trójka zwycięzców oraz wszyscy finaliści otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne pakiety upominków ufundowanych przez Patronów wspierających Olimpiady. Finał przygotuje, wyprodukuje i poprowadzi Michał Juszczakiewicz. O poziom merytoryczny pytań zadba jury pod przewodnictwem dra Sławomira Kościelaka, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady i szefa studium gedanistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Warto przypomnieć, że w marcu rozegrane zostały finały edycji szkolnej 2011/2012 Olimpiady wiedzy o Gdańsku na poziomach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem obu edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku – szkolnej i obywatelskiej jest propagowanie historii Gdańska na tle dziejów Pomorza od czasów najdawniejszych do współczesności, w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej. Do gdańskich szkół Olimpiada wiedzy o Gdańsku powróciła po wielu latach nieobecności w 2009 r. We wrześniu i październiku tego roku odbyła się również pierwsza edycja obywatelska Olimpiady.

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska. Głównym organizatorem i koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa.

Tytuł: Olimpiada wiedzy o Gdańsku 2012 – edycja obywatelska
Lokalizacja: Fundacja Gdańska, ul. Szeroka 121/122, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Data: 2012-05-14