Prezydent Miasta Gdyni i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszają na VI Spotkanie Pamięci organizowane w ramach edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”.

Podczas spotkania Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Ryszard Toczek, koordynator projektu, przedstawi stan prac nad poszukiwaniami informacji o gdyńskich ofiarach wojny, Małgorzata Sokołowska przedstawi inicjatywę zorganizowania stałej wystawy: „Nasi Ojcowie, Nasze Matki”. Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa „Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi” z Muzeum Miasta Gdyni.

Tytuł: Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej – VI Spotkanie pamięci
Lokalizacja: Filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, al. Marszałka Piłsudskiego 18, Gdynia
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2013-11-14