WiMBP w Gdańsku oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na promocję książki Marka Andrzejewskiego „Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896–1945”.

marek andrzejewskiKomunikat prasowy:

Książka Marka Andrzejewskiego Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896–1945 ma charakter pionierski i jest próbą prezentacji historii kina w Gdańsku od jego słabo udokumentowanych początków do końca II wojny światowej. Jest pierwszą pracą w literaturze polskiej i niemieckiej prezentującą dzieje kina w Gdańsku w okresie, kiedy miało ono, podobnie jak i inne instytucje kulturalne w nadmotławskim mieście, charakter niemiecki. Monografia została oparta na źródłach archiwalnych, prasie niemieckiej oraz polskiej proweniencji, a także na wspomnieniach. Bardzo interesującym źródłem informacji okazało się specjalistyczne przedwojenne pismo „Film-Kurier”.

Autor nie tylko zaprezentował rozwój sieci kin, ale starał się również pokazać ogromny wzrost popularności kinematografii, na co miało wpływ przejście z filmu niemego do filmu dźwiękowego. Dużo uwagi poświęcił repertuarowi, w którym przeważały oczywiście filmy produkcji niemieckiej, ale uwzględnił również goszczące na ekranach filmy polskie. Omawia politykę repertuarową gdańskich kin, pokazuje, w jaki sposób strona gdańska wykorzystywała je do celów propagandowych. Dla pełniejszego obrazu uwzględnił również kina w innych miejscowościach wchodzących w skład terytorium Wolnego Miasta Gdańska, przede wszystkim w Sopocie. Autor nie zapomniał również o Gdyni, do której jeździli Polacy z Gdańska, by obejrzeć niedostępne im w miejscu zamieszkania filmy polskie. Praca jest pomyślana jako pierwsza część historii kina w Gdańsku.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę w cenie 16 zł.

Tytuł: Marek Andrzejewski i promocja ksiażki „Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896–1945”
Lokalizacja: Sala American Corner, Biblioteka Główna WiMBP, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2014-05-20