Fundacja Karrenwall zaprasza na spotkanie autorskie, prezentujące kolejny album z cyklu „Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie”. Tym razem czytelnikom będą pokazane fotografie, których autorem jest Kazimierz Lelewicz. 

Kazimierz Lelewicz

Jacek Dominiczak we wstępie do albumu pisze:

Intencją tej książki jest pokazanie, że gdańska odbudowa Głównego Miasta jest przykładem narodzin miasta dialogicznego**. Poprzez taką interpretację, Główne Miasto może stać się wzorcem zrównoważonego rozwoju zarówno dla samego Gdańska, jak i dla wielu starych miast europy. Niniejszy album przedstawia czas pierwszej, powojennej fazy odbudowy miasta w opar-ciu o archiwum fotografii Kazimierza Lelewicza. Całość tego archiwum to około 3000 negatywów i blisko 1000 odbitek. Dobór fotografii tego albumu jest rezultatem merytorycznej konstrukcji tomu. Inne fotografie tego artysty znajdą się w tomach Archiwum, które uzupełniają serię Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie.

Tytuł: Odbudowa. Fotografie Kazimierza Lelewicza
Lokalizacja: Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2014-06-10

Lektura uzupełniająca:

Fundacja Karrenwall i jej albumy