Towarzystwo Dom Uphagena i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zapraszają na wykład Katarzyny Wojtczak „Zapomniany architekt miejski – działalność Juliusa Alberta Gottlieba Lichta w Gdańsku w latach 1857–93”.

Katarzyna Wojtczak O referencie:
Katarzyna Wojtczak studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Jej praca magisterska pt. Gmach Dyrekcji Kolei w Gdańsku została zgłoszona do konkursu im. Katarzyny Cieślak i opublikowana w formie artykułu w „Porta Aurea”. Po ukończeniu studiów w 2009 r. Katarzyna Wojtczak rozpoczęła pracę nad doktoratem przygotowywanym pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej. Zakres badań objął gdańską architekturę i urbanistykę drugiej połowy XIX w. w powiązaniu z działalnością tamtejszego architekta miejskiego Juliusa Alberta Gotlieba Lichta.

Katarzyna Wojtczak jest stypendystką Biura Niemieckiej Wymiany Akademickiej, Instytutu Herdera w Marburgu oraz Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury. Oprócz pracy nad doktoratem w ramach studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, jest też zaangażowana w różnorodne projekty naukowe i popularnonaukowe prowadzone m.in. w Instytucie Historii Sztuki UG oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

Tytuł: Katarzyna Wojtczak i wykład „Zapomniany architekt miejski – działalność Juliusa Alberta Gottlieba Lichta”
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2014-03-26