Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (Filia Gdańska) zaprasza na cykl wrześniowych spotkań poświęconych Gdańskowi „Panorama Gdańska. Różne punkty widzenia”.


Pierwsze spotkanie „Jaki Gdańsk – zabytkowe centrum miasta ciężarem czy szansą na rozwój?” poprowadzi mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a następnie krakowskich studiów podyplomowych obejmujących zarządzanie dziedzictwem oraz ochroną zabytków architektury i urbanistyki, architekt i konserwator, obecnie jest kierownikiem Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane z badaniem, dokumentacją oraz waloryzacją obiektów i obszarów zabytkowych, obecnie skupiają się wokół problematyki ochrony i zasad odbudowy miast historycznych.

Tytuł: „Jaki Gdańsk…” – spotkanie z Tomaszem Błyskoszem
Lokalizacja: Filia Gdańska, ul. Mariacka 42, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-09-04