Instytut Kultury Miejskiej i dr Hubert Bilewicz zapraszają na kolejne spotkanie z miastem w tytule, podczas którego Jacek Friedrich, doktor Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosi wykład „Miasto z morza: Gdynia”.

Jacek FriedrichKomunikat prasowy:

– Miasta mają swoją historię i mitologię. Te akurat gęste są od narracji historycznych i nasycone są mitami. Niemniej, miasta – to przede wszystkim określone miejsca, realne przestrzenie, określona topografia… Te miasta znam dobrze z autopsji, mogę o nich wiele mówić, chętnie słucham jak mówią o nich inni… Miasta to również miejsca wyobrażone, miejsca w topografii symbolicznej, miejsca pamięci i wspomnień. Do tak rozumianych miast wracam bardzo często – wyjaśnia wybór miejsc gospodarz cyklu, dr Hubert Bilewicz.
„Miasta, mity, mistyfikacje. O toposemiotyce przestrzeni miejskiej” to cykl comiesięcznych wykładów, których bohaterami są miasta rozumiane nie tylko jako twory przestrzenne i struktury urbanistyczno-architektoniczne, lecz również jako obszary nawarstwień kulturowych, palimpsestowych historii i społecznych interakcji. Miasta jako kreacje ideologiczne i symboliczne miejsca; miasta obrosłe mitami i miasta uwikłane w historię.

– Miasta to księgi, zapisywane na wielu poziomach, przy użyciu wielu kodów – żądają rozmaitych odczytań, prowokują do lektury. Najlepiej czytać je wspólnie z innymi – podczas wykładów, tych wyobrażonych spacerów miejskich, przy pomocy obrazów, widoków, wedut, ożywiając wspomnienia niegdysiejszych pobytów bądź pobudzając pragnienia przyszłych spotkań… Doświadczenie wielu miast składa się przecież na odczuwanie miasta, w którym teraz właśnie jesteśmy – komentuje Bilewicz.

Tytuł: Jacek Friedrich – wykład „Miasto z morza: Gdynia”
Lokalizacja: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 19:00
Data: 2014-01-22