Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach wykładów otwartych „Spotkania z historią” zaprasza na wykład dr Zofii Maciakowskiej „Gdańska Wiadrownia – dzieje nieistniejącej dzielnicy”, który będzie poświęcony historii terenu, na którym powstanie Muzeum II Wojny Światowej.

Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się o historii tego miejsca oraz o prowadzonych pracach archeologicznych i ich efektach.

Teren, na którym powstanie Muzeum II Wojny Światowej położony jest pomiędzy ulicami: Wałową, Sukienniczą, Starą Stocznią a Kanałem Raduni.

Obszar został włączony w założenie obronne zamku wzniesionego przez Krzyżaków w miejscu dawnego grodu książęcego, przekształcając je w przedpole warowni, oddzielone od lądu twierdzami i fosami. Od połowy XV w. istniała tu jedynie skromna siedziba cechu wiadrowników. Po drugiej stronie fosy znajdował się teren tzw. Brabancji (Brabank). W połowie XVII w. okolica uległa znacznemu przeobrażeniu. Przekopano nowe koryto końcowego odcinka Kanału Raduni, który od tej pory uchodził do Motławy, a nie do Wisły. W efekcie tego, teren „Wiadrowni” ograniczył się do małej, trójkątnej wyspy, której kształt wpłynął na układ urbanistyczny tego obszaru miasta. Do połowy XIX w. zasypano resztki fosy zamkowej. Na układ drogowy składały się ulice: Wiadrownia, Stara Stocznia, Piekary, Wielka (Grosse Gasse), Mała (Kleine Gasse), Kowale (Schmiedegang).

Zagospodarowanie omawianego terenu sięga okresu późnego średniowiecza. Regularna zabudowa wystąpiła na tym terenie dopiero od XVIII w. Jedynym źródłem, ukazującym dokładny przebieg podziałów parcelacyjnych, jest tzw. Plan Buhse’go z lat 1866-1869. Zabudowa w miejscu przyszłej siedziby Muzeum, choć murowana, była uboga w formie, zamieszkana przez niezamożną część ludności. Między rokiem 1942 a 1944 na terenie tym wzniesiono lekki schron przeciwlotniczy, który istnieje do dnia dzisiejszego. Po zniszczeniu miasta w 1945 r. teren został w znacznym stopniu przeobrażony. Z istniejącego układu ulic przetrwała jedynie Stara Stocznia. Reszta dróg uległa likwidacji po utworzeniu zajezdni autobusowej i skwerów.

Wstęp na spotkanie jest wolny

Tytuł: Gdańska Wiadrownia – dzieje nieistniejącej dzielnicy
Lokalizacja: Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-12-15
Godzina zakończenia: 18:00