Fundacja Karrenwall zaprasza na otwarcie wystawy i promocję albumu „Fotografie Stefana Arczyńskiego. Gdańsk 1952-1959”.

Fundacja Karrenwall Fot. Stefan Arczyński

Fot. Stefan Arczyński

Zdjęcia Gdańska z lat 1952-1959, to kolejny album wydany przez Fundację Karrenwall. Redakcji, wyboru fotografii oraz opracowania graficznego dokonał Jerzy W. Wołodźko. Komentarze do fotografii napisał Marcin Gawlicki, a konsultacji udzielili: Tomasz Błyskosz i Arkadiusz Staniszewski. Autorem koncepcji serii jest Jacek Dominiczak.

We wstępie do albumu Jacek Dominiczak pisze:

Seria Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie jest zapisem sposobów myślenia o mieście, jest też głosem w debacie o tym, jak myślimy dzisiaj, gdy podejmujemy indywidualne i instytucjonalne decyzje budowania w mieście. Gdańsk to nie tylko społeczny, ale tez urbanistyczny i architektoniczny tygiel, w którym stapiają się doktryny urbanistyczne i idee architektoniczne, w którym wyraźne są wzloty i upadki kultury miejskości.

Tytuł: Fundacja Karrenwall – Fotografie Stefana Arczyńskiego. Gdańsk 1952-1959
Lokalizacja: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2013-10-21