Grupa Inicjatywna na rzecz Partnerstwa dla Biskupiej Górki zaprasza na debatę poświęconą rewitalizacji i najważniejszym problemom Biskupiej Górki.

Podczas debaty głos zabiorą: znawca historii Pomorza, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Koalicji Biskupia Górka, przedstawiciel gdańskiej Policji,przedstawicielka Partnerstwa Społecznego „Dolne Miasto Otwarte” i Fundacji”Nasza Przestrzeń”.

Moderatorkami debaty będą Elżbieta Jachlewska (Stowarzyszenie „Waga”) i Ewa Baniecka (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna).

Po wystąpieniach w części oficjalnej spotkania nastąpi dyskusja otwarta. Celem debaty jest utworzenie partnerstwa dla Biskupiej Górki oraz
zdefiniowanie najważniejszych potrzeb osiedla.

kontakt – e-mail:[email protected]

Tytuł: Debata o Biskupiej Górce
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Biskupia 24B, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2011-10-06