Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zaprasza na spotkanie „Gotycki kościół św. Jana cmentarzem”, poświęcone wykopaliskom archeologicznym oraz badaniom źródłowym i archiwalnym wokół kościoła św. Jana w Gdańsku.

SAP zaprasza na wykład i wycieczkę dotyczącą wykopalisk archeologicznych, badań źródłowych i archiwalnych wokół kościoła św. Jana w Gdańsku.
W programie: referat o archiwaliach związanych z pochówkami w kościele św. Jana w Gdańsku w czasach nowożytnych przygotowany przez SAP Oddział w Gdańsku. Wykładom będą towarzyszyły wystawy „Nekropolie Pomorza” oraz „Kultura funeralna nowożytnego Gdańska” ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Po wystawach oprowadza członkowie SAP oraz Klaudiusz Grabowski (NCK)

Tytuł: Spotkanie – „Gotycki kościół św. Jana cmentarzem”
Lokalizacja: Kościół św. Jana, ul. Świętojańska, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 13:30
Data: 2011-10-30