Tytuł: Prezentacja dzieł Jana Heweliusza
Lokalizacja: Czytelnia Zbiorów Specjalnych PAN , ul. Wałowa 15, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Data: 2011-01-29
Godzina zakończenia: 15:00

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza:

W 400. rocznicę urodzin Jana Heweliusza mieszkańcom Trójmiasta i wszystkim, którzy tego dnia zechcą odwiedzić Bibliotekę, zaprezentowane zostaną oryginalne dzieła (stare druki) wybitnego gdańskiego astronoma. To pierwsza i niebywała okazja zobaczenia cennych ksiąg na co dzień przechowywanych skrzętnie w magazynach. Biblioteka Gdańska jako jedyna na świecie posiada w swych zbiorach komplet tytułów (niektóre z nich zawierają odręczne dedykacje). Niezwykle cenne są te kolorowane: Selenographia oraz Machina coelestis.

W czasie unikatowej wystawy pokazane zostaną między innymi:

Selenographia (1647) najważniejsze dzieło uczonego zawierające opis obserwacji Księżyca oraz liczne rysunki jego faz.

Machinae coelestis (1673) przedstawia historię astronomii i opis gdańskiego obserwatorium, opisy zaćmień Księżyca i planet oraz obliczenia astronomiczne.

Cometographia (1668) dedykowana Ludwikowi XIV, dotyczy obserwacji komet i ok. 200 gwiazd od czasów najdawniejszych.

Prodomus Astronomiae (1690) wydany już po śmierci Heweliusza, ukazuje atlas nieba i nowe gwiazdozbiory zaproponowane przez wybitnego badacza.

● Globus nieba z 1728 roku, (również ze zbiorów Biblioteki), który na podstawie map Heweliusza sporządził Johann Gabriel Doppelmaier.

Jan Heweliusz w roli wydawcy