Opowiadacze Historii (Dolnego Miasta) zapraszają na kolejne spotkanie, które tym razem będzie poświęcone dolnomiejskim zakładom przemysłowym. Swoje tajemnice odkryje przed zwiedzającymi Królewska Fabryka Karabinów.

Fotografia fabryki pochodzi ze strony www.rzygacz.webd.pl

Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:
Spotkanie to będzie także okazją do zwiedzenia tego historycznego obiektu. Po starej fabryce przybyłych gości oprowadzi właściciel znacznej części dawnej Królewskiej Fabryki Karabinów – Marcin Krzemiński. O historii obiektu opowie przewodnik turystyczny i znawca Gdańska – Aleksander Masłowski.

Opowiadacze Historii to cykl spotkań z mieszkańcami – bohaterami Dolnego Miasta
i osobami związanymi, zawodowo lub emocjonalnie, z tą wyjątkową śródmiejską dzielnicą Gdańska.

Celem spotkań jest nie tylko przybliżenie społeczności lokalnej niezwykle ciekawej przeszłości miejsca, w którym żyją, ale także ożywienie życia społecznego dzielnicy, budowa lokalnej tożsamości oraz promocja Dolnego Miasta w oparciu o takie elementy jak: historia, sztuka i rekreacja.

Tematyka spotkań dotyczy historii, mitów oraz ludzi i miejsc osadzonych w przestrzeni Dolnego Miasta. Mieszkańcy i zaproszeni goście specjalni – lekarze, sportowcy, tramwajarze, przewodnicy, nauczyciele, architekci i artyści dzielą się swoimi wspomnieniami dotyczącymi historii dzielnicy i życia codziennego społeczności lokalnej. Wspólne rozmowy to także okazja do wymiany zdjęć, poglądów i pomysłów dotyczących przyszłości Dolnego Miasta, pobudzenia poczucia wspólnoty i identyfikacji z miejscem oraz uświadomienia sobie, że każdy z nas może mieć wpływ na zmiany środowiska, w którym żyje.

Cykl stanowi element miejskiego Programu Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku „Dolne Miasto Otwarte” i „Fabryki Talentów na Dolnym Mieście”. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miasta Gdańska. Moderatorem spotkań jest animator społeczności lokalnych Piotr Wołkowiński, działający w ścisłej współpracy z Fundacją Theatrum Gedanense, Referatem Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków UMG oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

O Fabryce Karabinów

………………………….

Tytuł: Spotkanie z Opowiadaczami Historii (Dolnego Miasta)
Lokalizacja: Królewska Fabryka Karabinów, ul. Łąkowa 35/38, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-10-25