Tytuł: Promocja książki – Stare Miasto
Lokalizacja: Filia Gdańska, ul. Mariacka 42, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-01-20

Jolanta Barton- Piórkowska, historyk sztuki, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, od połowy lat siedemdziesiątych związana z Trójmiastem. Zajmuje się badaniami i dokumentacją zabytków architektury, początkowo w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Gdańsku, następnie w Gdańskim Oddziale Instytutu Sztuki PAN, a obecnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku. Brała udział w pracach zespołu autorów nad tomem Miasto Gdańsk. Główne Miasto w serii Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, następnie przy publikacji Zielona Brama w Gdańsku. O zabytkach z terenu Pomorza pisała w pracy zbiorowej Pelplin i Ziemia Pelplińska.