Tytuł: Wykład – Przemiany w centrum Wrzeszcza – kontynuacja, ewolucja czy dewastacja?
Lokalizacja: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-03-16

Wydział Architektury PG i Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków zapraszają na wykład otwarty dr. Jakuba Szczepańskiego – „Przemiany w centrum Wrzeszcza – kontynuacja, ewolucja czy dewastacja?”