Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej i Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków zapraszają na wykład „Zabytki Gdyni od środka”, który wygłosi dr inż. arch. Robert Hirsch.
Wykład odbędzie się z cyklu spotkań z problemami przestrzenno-konserwatorskimi Trójmiasta „Historia we współczesności”