Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, zapraszają na wykład „Produkcja zabytków jako problem… konserwatorski”. Prelekcję wygłosi dr inż. Grzegorz Bukal.

Tytuł: Wykład – Produkcja zabytków jako problem… konserwatorski
Lokalizacja: Sala 300 Gmachu Głównego PG, ul. Gabriela Narutowicza 11, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-04-13