Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Spotkanie autorskie z doktorem Janem Danilukiem|Muzeum Sopotu


NAwigacja Wydarzeń

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z doktorem Janem Danilukiem, autorem książki „Miasta skoszarowane”. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945.
Wydawca: Muzeum Gdańska

Publikacja poświęcona jest historii powstania, rozwoju i funkcjonowania Gdańska wraz z sąsiednim Sopotem, jako garnizonu niemieckiego w latach II wojny światowej. Ze względu na znaczenie struktur wojskowych i wpływ Wehrmachtu na szereg sfer życia, a także nakreślenia przez Autora szerszego kontekstu, prezentowane ustalenia w znaczący sposób uzupełniają wiedzę także o historii obu miast i mieszkańców w latach 1939-1945. Książka stanowi finalny efekt wieloletnich badań prowadzonych w szeregu krajowych, jak i zagranicznych, instytucjach. Jest to rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej, którą autor obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w grudniu 2017 r. (promotor: prof. dr hab. Marek Andrzejewski).

Fragmenty recenzji:
„Monografia ma bardzo wysoki poziom naukowy. Autor przedstawia czytelnikowi interesujący i wcześniej naukowo nie eksploatowany materiał faktograficzny, który po dokładnej analizie staje się podstawą do podsumowujących wniosków. Zawartość merytoryczna tych rozdziałów jest nowatorska, do tego rzetelnie udokumentowana. Tekst jest napisany niezmiernie interesująco, co jest rzadkością w opracowaniach stricte naukowych. Swoim pisarstwem J. Daniluk udowadnia, że potrafi krytycznie korzystać z najrozmaitszych źródeł historycznych i literatury przedmiotu. I robi to wyśmienicie. […] bardzo pozytywnie oceniam wykonanie przez Jana Daniluka żmudnej, czasochłonnej i kosztochłonnej kwerendy w kilkunastu archiwach (w tym aż sześciu zagranicznych). […] Janowi Danilukowi udało się bowiem wzbogacić naszą wiedzę o bardzo wiele nowych faktów ilustrujących powstanie, rozwój i funkcjonowanie struktur wojskowych na terenie Gdańska i Sopotu w latach 1939-1945″.
Z recenzji prof. dr hab. Waldemara Rezmera.

„Za pionierskie i oparte na solidnej podstawie źródłowej uznać należy rezultaty badań Autora zawarte w rozdziale siódmym, dotyczące zagadnień życia kulturalnego Gdańska w czasie II wojny światowej, które do tej pory z małym wyjątkiem, nie doczekały się opracowania w historiografii polskiej i niemieckiej. W rozdziale tym ukazano działalność kulturalno-oświatową administracji garnizonu, skierowaną do żołnierzy oraz udział w niej czynników niewojskowych, między innymi struktur partii hitlerowskiej NSDAP. W mieście publikowano oraz kolportowano określoną i ocenzurowaną prasę, wydawano książki, nadawano audycje radiowe, organizowano pokazy filmowe, wykłady, odczyty, spektakle teatralne, dbano o uprawianie sportu przez organizowanie meczów w ramach lig wojskowych. Z aktywności kulturalno-oświatowo-sportowej Wehrmachtu korzystali także cywilni mieszkańcy Gdańska, gdyż stosownie do założeń władz hitlerowskich miała ona budować pozytywny obraz sił zbrojnych wśród niemieckiej społeczności Gdańska”.
Z recenzji prof. dr hab. Bolesława Hajduka.

Spotkanie poprowadzi Dagny Kurdwanowska.

Szczegóły

Data:
20/11/2019
Godzina:
17:00 - 19:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Organizator

Muzeum Sopotu

Miejsce wydarzenia

Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8