Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Sekrety starej kraty| Nowe odkrycie w Muzeum Gdańska


NAwigacja Wydarzeń

Muzeum Gdańska zaprasza w naj­bliż­szą sobotę, 19 paździer­nika 2019 r., o godz. 14.30 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, gdzie kon­ser­wa­torki dr Anna Kriegseisen

oraz dr Katarzyna Darecka opo­wie­dzą o tajem­ni­cach wystroju wnętrz Ratu­sza Głów­nego Mia­sta

Ważąca nieco ponad 30 kilo­gra­mów czarna, meta­lowa krata z XVII w. o wymia­rach 2 x 1,20 m długo nie wzbu­dzała niczy­jego zain­te­re­so­wa­nia. Jak się oka­zało w trak­cie prac kon­ser­wa­tor­skich, pod war­stwą czerni znaj­do­wały się poli­ch­ro­mie z 1683 r. Skrywane przez ponad 150 lat polichromie na kracie znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta można zobaczyć podczas zwiedzania siedziby Muzeum Gdańska. O ich istnieniu wiedzieli jeszcze włodarze Ratusza urzędujący w budynku w I połowie XIX w. To najpewniej po ich interwencji bogato zdobioną kratę pomalowano na czarno.

Prezentowana krata zamykająca wejście na schody w sieni Ratusza Głównego Miasta to zabytek wyjątkowy, przedstawiający i potwierdzający wysoki poziom gdańskiego rzemiosła artystycznego w XVII wieku.

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płatny.

fot. Agnieszka Grabowska, Muzeum Gdańska

Szczegóły

Data:
19/10/2019
Godzina:
12:30 - 13:30
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, , ,

Organizator

Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47