Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Odsłonięcie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Grudzień 2018

Choinka na Dolnym Mieście

19/12/2018 15:00 - 17:00
Darmowy

Zapraszamy na CHOINKĘ NA DOLNYM MIEŚCIE organizowaną wspólnie przez przyjaciół Dolnego Miasta i osób, którym bliskie jest to miejsce. W PROGRAMIE: - występ artystyczny dzieci i młodzieży z SP65 - kolędowanie w wykonaniu seniorów z Klubu Seniora - promocja płyty TPŚ Mrowisko - rozświetlenie choinki - rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową wraz z wręczeniem nagród - rozgrzewający barszcz, poczęstunek i słodkości - konkursu z nagrodami Na zakończenie wydarzenia zaprosimy mieszkańców do CSW ŁAŹNIA na wystawę dzieł artystycznych „Dolne Miasto…

Dowiedz się więcej »

„Historia gdańskiej codzienności” | Wystawa w Domu Uphagena

21/12/2018 13:00 - 14:00
Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12
Darmowy

„Historia gdańskiej codzienności. Wyniki badań archeologicznych przy ulicy Świętojańskiej” to druga i ostatnia z wystaw przygotowanych z okazji XX-lecia Domu Uphagena. W górnej kondygnacji mieszczańskiej kamienicy zapoznamy się z dziejami kilku parcel miejskich i zamieszkujących je ludzi na przestrzeni wieków poprzez zwyczajne przedmioty i sprzęty domowe. Dwa „światy” i średniowieczne krzesło Ponad sto przedmiotów będzie można obejrzeć w dwóch salach. W pierwszej zobaczymy przedmioty związane z codziennym ubiorem, higieną i zdrowiem, pracą, nauką oraz zabawą. Bohaterami drugiej części wystawy będą…

Dowiedz się więcej »

Maj 2019

Odsłonięcie ołtarza w Centrum św. Jana

05/05/2019 11:00 - 12:00
Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

Dobiegła końca długo oczekiwana renowacja monumentalnego, kamiennego ołtarza w kościele św. Jana. 5 maja 2019 o godz. 13.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie zabytku w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury Lawrence’a Ugwu. Uroczystość zaplanowana jest po niedzielnej mszy świętej, którą tradycyjnie odprawi ks. Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych. O przebiegu ostatniej renowacji opowie konserwatorka Iwona Berent – Kierownik działu opieki nad zabytkami w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Następnie odbędzie się koncert…

Dowiedz się więcej »

Wigry. Polski statek z Wolnego Miasta Gdańska.

23/05/2019 14:00 - 14:30
Dwór Artusa, oddział Muzeum Gdańska, ul. Długi Targ 43/44
Darmowy

W ramach obcho­dów 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej Muzeum Gdań­ska zapra­sza na otwar­cie wystawy „Wigry – pol­ski sta­tek z Wol­nego Mia­sta Gdań­ska”. Przy­go­to­wana przez Witolda Bog­dań­skiego, pre­zesa Sto­wa­rzy­sze­nia Polo­nii Islandz­kiej, eks­po­zy­cja opo­wiada histo­rię frach­towca, który stał się sym­bo­lem obec­no­ści Rzecz­po­spo­li­tej w por­cie gdań­skim. Zbu­do­wany w 1912 r. jako River Dart, został w przeded­niu wojny zaku­piony przez Bał­tycką Spółkę Okrę­tową; uro­czy­stość podnie­sie­nia ban­dery odbyła się 23 maja 1939 r. w Stoczni Gdań­skiej w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku. Wyda­rze­nie, w któ­rym udział wzięli m.in.: Piotr Bli­tek, pre­zes Rady Pol­skich Inte­re­san­tów Portu Gdań­skiego, ks. Bro­ni­sław Komo­row­ski,…

Dowiedz się więcej »

Sierpień 2019

Otwarcie zdroju na Placu Dominikańskim

07/08/2019 10:00 - 10:30
Dominikanie Gdańsk ul. Świętojańska 72, Gdańsk
Darmowy

Już w środę, 7 sierpnia, o godzinie 12.00 na Placu Dominikańskim (obok Hala Targowa Gdańsk) nastąpi oficjalne otwarcie kolejnych zdrojów, które pojawiły się na gdańskim Głównym Mieście. Jeden z zlokalizowany został na murze klasztorny od strony Hali Targowej. Zdrój (miejskie poidełko wody pitnej) nawiązuje historycznego ujęcia wody, które znajdowało się na ul. Świętojańskiej oraz do zdroju projektowanego na rogu ul. Pańskiej i Świętojańskiej w drugiej połowie XIX wieku, ale nigdy nie realizowanego. Zdrój został w całości sfinansowany ze środków Bliżej…

Dowiedz się więcej »

Otwarcie wystawy poświęconej Annie Walentynowicz

19/08/2019 16:00 - 17:00
Hala 42 a, ul. Narzędziowców, Gdańsk

Stocznia Cesarska Development zamierza uhonorować legendarną suwnicową poprzez otwarcie przestrzeni budynku 42A, w którym pracowała, dla osób zwiedzających. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, gdyż po raz pierwszy budynek zostanie otwarty dla szerszej publiczności i umożliwiony zostanie dostęp do suwnicy, na której pracowała. W przestrzeni znajdzie się również wystawa o życiu Anny Walentynowicz, którą przygotował gdański oddział IPN, liczne publikacje oraz zdjęcia Anny Walentynowicz. Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:00 w budynku 42A. przy ul. Narzędziowców w Gdańsku.…

Dowiedz się więcej »

Październik 2019

Sekrety starej kraty| Nowe odkrycie w Muzeum Gdańska

19/10/2019 12:30 - 13:30
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Darmowy

Muzeum Gdańska zaprasza w naj­bliż­szą sobotę, 19 paździer­nika 2019 r., o godz. 14.30 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, gdzie kon­ser­wa­torki dr Anna Kriegseisen oraz dr Katarzyna Darecka opo­wie­dzą o tajem­ni­cach wystroju wnętrz Ratu­sza Głów­nego Mia­sta Ważąca nieco ponad 30 kilo­gra­mów czarna, meta­lowa krata z XVII w. o wymia­rach 2 x 1,20 m długo nie wzbu­dzała niczy­jego zain­te­re­so­wa­nia. Jak się oka­zało w trak­cie prac kon­ser­wa­tor­skich, pod war­stwą czerni znaj­do­wały się poli­ch­ro­mie z 1683 r. Skrywane przez ponad 150 lat…

Dowiedz się więcej »

Sierpień 2020

Święto Wolności i Demokracji. Bohaterki Solidarności patronkami gdańskich tramwajów – uroczystość nadania imion

27/08/2020 06:30 - 07:00
przystanek tramwajowy Nowe Ogrody (kierunek dworzec PKS)
Darmowy

W czwartek, 27 sierpnia, o  godz. 8.30 na przystanku tramwajowym Nowe Ogrody (kierunek dworzec PKS) odbędzie się uroczystość nadania imion gdańskim tramwajom. Do grona patronów tramwajów dołączą Olga Krzyżanowska i Alina Pieńkowska. W uroczystości udział wezmą: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Danuta Gierdziejewskazastępca prezesa GAiT oraz rodzina i bliscy noywch patronek, a wśród nich: marszałek Bogdan Borusewicz, Kinga Borusewicz, Magdalena Mierzewska oraz Bożena Krzyżanowska i Dorota Krzyżanowska.

Dowiedz się więcej »

Wrzesień 2020

„Fotograficzny powrót do przeszłości” – wystawa plenerowa

04/09/2020 - 30/09/2020
Skwer przed Ratuszem Staromiejskim w Gdańsku

Na początku roku 2020 zmarł Maciej Kosycarz, fotograf, przyjaciel NCK i współorganizator Konkursu Fotograficznego GDAŃSK PRESS PHOTO. Od 3 września 2020 r. w Galerii NCK prezentowana jest kolejna odsłona laureatów konkursu - wystawa pokonkursowa GPP 2020. Przy pracy nad konkursem pomaga Hanna Kosycarz, żona Macieja. Mimo że Maćka nie ma już wśród nas, jego dzieła trwają niezmiennie, na kliszach, fotografiach, odbitkach, w plikach. Zostawił po sobie świat takim, jakim go widział. Spośród dziesiątek tysięcy zdjęć jakie wykonał, wybraliśmy kilkadziesiąt i postanowiliśmy…

Dowiedz się więcej »

Odsłonięcie fotopomników Zbigniewa i Macieja Kosycarzy w Sopocie

13/09/2020 14:00 - 16:00
Molo w Sopocie
Darmowy

W ramach 6.edycji festiwalu fotografii ,,W ramach Sopotu'' w niedzielę, 13 września, nastąpi uroczyste odsłonięcie trzeciego sopockiego Foto-pomnika. Pierwszy fotopomnik zawisł w 2018 roku na ścianie Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To zdjęcie autorstwa Tadeusza Rolke, przedstawiające słonia, wykonane na Placu Zdrojowym w 1957 roku. Drugi został w postaci tablicy ze zdjęciem autorstwa Chrisa Niedenthala, zostanie umieszczony na ścianie przy budynku klubu SPATiF, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 54. Foto-pomnik Zbigniewa i Macieja Kosycarza stanie na terenie Mariny Sopot, na…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia