Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Konferencja

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Grudzień 2018

III Sypozjum Źródłoznawcze| Gdańsk 1945-1960| odbudowa, rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno- urbanistycznej.

07/12/2018 09:00 - 15:00
Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12
Darmowy

Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska w ramach  prac nad VI tomem "Historii Gdańska". Projekt kierowany jest przez prof. Edmunda Kizika i prof. Mirosława Golona i stanowi kontynuację  dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922-2017). Projekt realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim Oddziałem IPN i Muzeum Gdańska.   Szczegółowy program: http://jandaniluk.pl/pl/190-sympozjum-o-odbudowie-infrastrukturze-i-urbanistyce-gdanska-w-latach-1945-1960?fbclid=IwAR2MwykQ7mOLjMH8zkjXHqebdfK7CuEuOQyCArNvohgHFdSTwk3VTmLP6Do

Dowiedz się więcej »

Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX w.” Spotkanie z cyklu Czwartki w Muzeum Gdańska i promocja bezpłatnej publikacji

20/12/2018 14:30 - 17:00
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Darmowy

Muzeum Gdańska zaprasza na niecodzienne wydarzenie: Czy jest bardziej idealny prezent pod choinkę niż darmowa 670-stronnicowa, interdyscyplinarna publikacja o historii Gdańska ? Z okazji promocji publikacji "Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX w." powrócimy do lat 2004-2005 oraz 2009 r., przypomnimy prace prowadzone przez Muzeum Gdańska oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, a archeolodzy podsumują wyniki swoich badań. Podczas spotkania rozdamy kilkadziesiąt egzemplarzy według kolejności rejestracji uczestników. Warto zatem przyjść możliwie najwcześniej! Program konferencji i zawartość publikacji dostępne na: https://muzeumgdansk.pl/nadchodzace-wydarzenia/szczegoly/news/jatki-miesne-w-gdansku/ Wydarzenie…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2019

Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu. Konferencja w w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku

01/03/2019 12:00 - 16:00
Ratusz Staromiejski(Nadbałtyckie Centrum Kultury), ul. Korzenna 31/35

Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: Gdańsk i jego dzielnice", która odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie" wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerami są Nadbałtyckie Centrum…

Dowiedz się więcej »

Październik 2019

Konferencja „Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni”|Muzeum Sopotu

23/10/2019 10:00 - 24/10/2019 16:30
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
Darmowy

Fundacja im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat oraz Muzeum Sopotu zapraszają na konferencję w 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Konferencja „Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni” odbędzie się w Muzeum Sopotu, w dniach 23-24 października 2019 r. Program: 23 października, godz. 10.00–15.30, prowadzenie: Ewa Nawrocka godz. 10.00 – przywitanie gości godz. 10.20–10.40 – Krystyna Świerkosz „Stanisława Fleszarowa-Muskat w świetle korespondencji (ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN)” godz. 10.45–11.05 – Maciej Kijowski „Kobiety morza w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat” godz. 11.10–11.30 – Alina Kietrys „Krąg…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2019

Kon­fe­ren­cja naukowa Mię­dzy pro­win­cjo­na­li­zmem a nowo­cze­sno­ścią. Gdańsk w XIX wieku|Muzeum Gdańska

12/11/2019 10:00 - 13/11/2019 17:00
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Darmowy

Gdańsk, 12–13 listo­pada 2019 r. PROGRAM 12 LISTOPADA (wto­rek) 10.00–10.10 Otwar­cie kon­fe­ren­cji dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG – Dyrek­tor Muzeum Gdań­ska prof. dr hab. Edmund Kizik – Kie­row­nik Zakładu Dzie­jów Pomo­rza Insty­tutu Histo­rii PAN Część I – pro­wa­dze­nie: prof. dr hab. Edmund Kizik 10.10–10.30 dr Janusz Dar­gacz (Insty­tut Histo­rii PAN / Muzeum Gdań­ska) Pro­win­cjo­nalny czy nowo­cze­sny? Dzieje Gdań­ska w XIX wieku 10.30–10.50 dr hab. Krzysz­tof Rzepa, prof. UAM (Uni­wer­sy­tet Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu) Śla­dem Gdań­ska? Pozna­nia droga do nowo­cze­sno­ści. Richard Wit­ting jako nad­bur­mistrz Pozna­nia (1891–1902) 10.50–11.10 dr Anna Tar­now­ska (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu) Pru­skie ordy­na­cje miej­skie…

Dowiedz się więcej »

RETRO.ARCHEO.SPEKCJA|Konferencja naukowa

21/11/2019 10:00 - 16:00
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ul. Mariacka 25/26, Gdańsk
Darmowy

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza na konferencję naukową „RETRO.ARCHEO.SPEKCJA”, która odbędzie się 21 listopada 2019 roku w Domu Przyrodników przy ulicy Mariackiej 25/26. Tematem konferencji będą archeologiczne straty wojenne Pomorza. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Od 1962 roku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku funkcjonuje jako samodzielna instytucja gromadząca zabytki archeologiczne z obszaru Pomorza. Część muzealnych zbiorów pochodzi z Państwowego Muzeum Przyrodniczego i Prehistorycznego (Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte), które działało w Gdańsku przed drugą wojną światową. Niestety wskutek wojennej zawieruchy…

Dowiedz się więcej »

Seminarium/ Niezapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku

21/11/2019 10:00 - 16:00
Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku ul. Cystersów 18, Gdańsk
Darmowy

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na seminarium poświęcone historii kolekcji przedwojennego Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Danzig) oraz jego dziejom podczas II wojny światowej. Tegoroczny projekt „Badanie strat wojennych” obejmował digitalizację oraz opracowanie materiału ikonograficznego i archiwalnego w instytucjach zagranicznych i polskich dotyczącego gdańskiej instytucji. Przyjmuje się, że obecnie każdy dział Muzeum posiada od 40 do 60% kolekcji przedwojennej. Wszystkie prowadzone od wielu lat działania pracowników Muzeum Narodowego w Gdańsku mają na celu zgromadzenie jak najpełniejszego materiału dotyczącego przeszłości placówki, proweniencji dzieł,…

Dowiedz się więcej »

Sesja historyczna „Założyciele harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku i jego komendanci – pierwszymi ofiarami wojny”

28/11/2019 15:30 - 17:00
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46
Darmowy

Muzeum Poczty Polskiej, Oddział Muzeum Gdańska zaprasza w czwartek, 28 listopada, o godz. 15.30  na sesję historyczną „Założyciele harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku i jego komendanci - pierwszymi ofiarami wojny” W trakcie spotkania, które rozpocznie się o godz. 15.30 w Wielkiej Sali Wety Ratusz Głównego Miasta - Muzeum Gdańska zaprezentowane zostaną referaty: 1. Harcmistrz Alfons Żurek – hm. Bogdan Radys 2. Harcmistrz Jan Ożdżyński - dr Jan Daniluk - Historyk 3. Działacz Harcerski Franciszek Kręcki – hm. Danuta Parys-Siodelska 4. Harcmistrz Alf Liczmański –…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2019

Miasta Odzyskane. Demografia i społeczeństwo w pierwszych dekadach po II wojnie światowej

12/12/2019 10:00 - 13/12/2019 14:30
Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12
Darmowy

Instytut Historii PAN(Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski) we współpracy z Muzeum Gdańska zapraszają do udziału w IV sympozjum źródłoznawczym Miasta Odzyskane. Demografia i społeczeństwo w pierwszych dekadach po II wojnie światowej. Miejsce: Dom Uphagena, 12-13 grudnia 2019 r. Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska odbywa się w ramach prac nad IV tomem ,,Historii Gdańska''. Kuratorkąsympozjum jest dr Sylwia Bykowska z INstytutu Historii PAN  

Dowiedz się więcej »

Stocznia Gdańska w okresie największego wzrostu potencjału produkcyjnego w latach 1950-1965

18/12/2019 17:00 - 20:30
Sala BHP, ul. ks. J.Popiełuszki 6
Darmowy

Fundacja Promocji Solidarności, przy współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Morską Fundacją Historyczną, zaprasza na konferencję naukową pod tytułem "Stocznia Gdańska w okresie największego wzrostu potencjału produkcyjnego w latach 1950-1965". Wydarzenie odbędzie się w środę 18 grudnia 2019 roku, w godzinach od 17:00 do 20:30 w budynku Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy ulicy bł. ks. J. Popiełuszki 6 w Gdańsku. Wstęp wolny. Program konferencji obejmuje wystąpienia i odczyty poświęcone historii rozwoju polskiego przemysłu okrętowego w latach 50.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia