Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Debata

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

grudzień 2018

III Sypozjum Źródłoznawcze| Gdańsk 1945-1960| odbudowa, rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno- urbanistycznej.

07/12/2018 08:00 - 14:00
Dom Uphagena – Muzeum Gdańska, ul. Długa 12
Bezpłatnie

Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska w ramach  prac nad VI tomem "Historii Gdańska". Projekt kierowany jest przez prof. Edmunda Kizika i prof. Mirosława Golona i stanowi kontynuację  dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922-2017). Projekt realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim Oddziałem IPN i Muzeum Gdańska.   Szczegółowy program: http://jandaniluk.pl/pl/190-sympozjum-o-odbudowie-infrastrukturze-i-urbanistyce-gdanska-w-latach-1945-1960?fbclid=IwAR2MwykQ7mOLjMH8zkjXHqebdfK7CuEuOQyCArNvohgHFdSTwk3VTmLP6Do

Dowiedz się więcej »

marzec 2019

Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu. Konferencja w w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku

01/03/2019 11:00 - 15:00
Ratusz Staromiejski(Nadbałtyckie Centrum Kultury), ul. Korzenna 31/35

Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: Gdańsk i jego dzielnice", która odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie" wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerami są Nadbałtyckie Centrum…

Dowiedz się więcej »

czerwiec 2019

45-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte

29/06/2019 09:00 - 16:00
Wartownia nr 1 na Westerplatte – Muzeum Gdańska ul. Mjr. Henryka Sucharskiego, Westerplatte, Gdansk
Bezpłatnie

Wystawa w Wartowni nr 1 od 45 lat opowiada o losach obrony Westerplatte. W najbliższą sobotę zapraszamy Was do wspólnego świętowania wraz z prof. Andrzejem Januszajtisem, inż. Aleksandrem Ślusarzem oraz Janem Markiewiczem. Wartownia uniknęła wysadzenia w powietrze, dzięki wysiłkowi mieszkańców Gdańska w 1967 r. W 1974 r. żyjący wówczas obrońcy Westerplatte w murach wartowni przygotowali wystawę. W 1980 r. jej autorzy zgodzili się, by utworzyć tu oddział Muzeum Gdańska i przekazali do niego swoje pamiątki. Dziś możecie zobaczyć tu efekt ich…

Dowiedz się więcej »

październik 2019

Konferencja „Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni”|Muzeum Sopotu

23/10/2019 08:00 - 24/10/2019 14:30
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
Bezpłatnie

Fundacja im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat oraz Muzeum Sopotu zapraszają na konferencję w 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Konferencja „Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni” odbędzie się w Muzeum Sopotu, w dniach 23-24 października 2019 r. Program: 23 października, godz. 10.00–15.30, prowadzenie: Ewa Nawrocka godz. 10.00 – przywitanie gości godz. 10.20–10.40 – Krystyna Świerkosz „Stanisława Fleszarowa-Muskat w świetle korespondencji (ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN)” godz. 10.45–11.05 – Maciej Kijowski „Kobiety morza w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat” godz. 11.10–11.30 – Alina Kietrys „Krąg…

Dowiedz się więcej »

listopad 2019

Kon­fe­ren­cja naukowa Mię­dzy pro­win­cjo­na­li­zmem a nowo­cze­sno­ścią. Gdańsk w XIX wieku|Muzeum Gdańska

12/11/2019 09:00 - 13/11/2019 16:00
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Bezpłatnie

Gdańsk, 12–13 listo­pada 2019 r. PROGRAM 12 LISTOPADA (wto­rek) 10.00–10.10 Otwar­cie kon­fe­ren­cji dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG – Dyrek­tor Muzeum Gdań­ska prof. dr hab. Edmund Kizik – Kie­row­nik Zakładu Dzie­jów Pomo­rza Insty­tutu Histo­rii PAN Część I – pro­wa­dze­nie: prof. dr hab. Edmund Kizik 10.10–10.30 dr Janusz Dar­gacz (Insty­tut Histo­rii PAN / Muzeum Gdań­ska) Pro­win­cjo­nalny czy nowo­cze­sny? Dzieje Gdań­ska w XIX wieku 10.30–10.50 dr hab. Krzysz­tof Rzepa, prof. UAM (Uni­wer­sy­tet Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu) Śla­dem Gdań­ska? Pozna­nia droga do nowo­cze­sno­ści. Richard Wit­ting jako nad­bur­mistrz Pozna­nia (1891–1902) 10.50–11.10 dr Anna Tar­now­ska (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu) Pru­skie ordy­na­cje miej­skie…

Dowiedz się więcej »

Seminarium/ Niezapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku

21/11/2019 09:00 - 15:00
Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku ul. Cystersów 18, Gdańsk
Bezpłatnie

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na seminarium poświęcone historii kolekcji przedwojennego Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Danzig) oraz jego dziejom podczas II wojny światowej. Tegoroczny projekt „Badanie strat wojennych” obejmował digitalizację oraz opracowanie materiału ikonograficznego i archiwalnego w instytucjach zagranicznych i polskich dotyczącego gdańskiej instytucji. Przyjmuje się, że obecnie każdy dział Muzeum posiada od 40 do 60% kolekcji przedwojennej. Wszystkie prowadzone od wielu lat działania pracowników Muzeum Narodowego w Gdańsku mają na celu zgromadzenie jak najpełniejszego materiału dotyczącego przeszłości placówki, proweniencji dzieł,…

Dowiedz się więcej »

Gdańskie carillony na liście UNESCO| spotkanie

25/11/2019 15:00 - 16:00
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Bezpłatnie

W poniedziałek, 25 listopada 2019 r., o godz. 16:00, w Ratuszu Głównego Miasta, odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców, które rozpocznie kilkuletni proces starania się o wpis gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. O korzyściach wynikających z takiej ochrony opowie m. in. Andrzej Iwo Szoka z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który odpowiada za wpis na listę krakowskich obyczajów: szopkarstwa i Lajkonika.  

Dowiedz się więcej »

grudzień 2019

Stocznia Gdańska w okresie największego wzrostu potencjału produkcyjnego w latach 1950-1965

18/12/2019 16:00 - 19:30
Sala BHP, ul. ks. J.Popiełuszki 6
Bezpłatnie

Fundacja Promocji Solidarności, przy współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Morską Fundacją Historyczną, zaprasza na konferencję naukową pod tytułem "Stocznia Gdańska w okresie największego wzrostu potencjału produkcyjnego w latach 1950-1965". Wydarzenie odbędzie się w środę 18 grudnia 2019 roku, w godzinach od 17:00 do 20:30 w budynku Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy ulicy bł. ks. J. Popiełuszki 6 w Gdańsku. Wstęp wolny. Program konferencji obejmuje wystąpienia i odczyty poświęcone historii rozwoju polskiego przemysłu okrętowego w latach 50.…

Dowiedz się więcej »

styczeń 2020

Napoleon, Polska, Gdańsk| Debata o historii I Wolnego Miasta Gdańska

09/01/2020 15:00 - 18:30
Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47
Bezpłatnie

1 czerwca 1807 r. odbył się uroczysty wjazd Napoleona zdobytego przez wojska francuskie 27 maja Miasto Gdańsk. Na uroczystym obiedzie mianował głównodowodzącego oblężeniem marszałka księciem Gdańska i przy okazji obłożył miasto kontrybucją w wysokości 20 mln. franków. Miasto miało zapłacić połowę tej kwoty w gotówce, a połowę w towarach i produktach. Podczas nadchodzącej debaty będziemy spierać się o wpływ Napoleona na Gdańsk i jego mieszkańców. O tym co było dobrego, co złego i jak należy oceniać ten okres rozmawiać będą:…

Dowiedz się więcej »

czerwiec 2020

Poniemieckie – we Wrzeszczu, Gdańsku i nie tylko.

04/06/2020 17:00 - 18:30
Live Video by Instytut Langfuhr
Bezpłatnie

Co poniemieckiego zostało we Wrzeszczu, Gdańsku i w innych miejscach? Zapraszamy na spotkanie, do którego zainspirowała nas książka „Poniemieckie” Karoliny Kuszyk o losach domów, cmentarzy i rzeczy, od szaf po oleodruki. We Wrzeszczu, Gdańsku, ale i innych miejscach Polski poniemieckie pamiątki to stały krajobraz domów i ulic. Od przedmiotów na targach staroci, znalezionych mebli, starych tablic, dawnych, wytartych szyldów czy napisów „briefe” na niejednych drzwiach. Chcemy porozmawiać o tym jak to, co poniemieckie zostało po wojnie, zmieniało i wciąż zmienia…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia