Miasto Gdańsk już po raz szósty zaprasza mieszkańców Gdańska oraz miłośników miasta, bez względu na wiek i wykonywany zawód, do udziału w edycji obywatelskiej Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Łączna pula nagród za trzy pierwsze miejsca wynosi aż 10.000 zł.

Komunikat prasowy:

Karty zgłoszeń wraz z regulaminem dostępne są w siedzibie Fundacji Gdańskiej oraz na stronie www.fundacjagdanska.pl (zakładka Tożsamość Lokalna –  Encyklopedia Gdańska). Tam też znajdują się wszystkie pozostałe szczegóły konkursu.

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmujemy do 12 maja 2014 r. włącznie.

Eliminacje pisemne Olimpiady z udziałem zarejestrowanych uczestników odbędą się w sobotę, 17 maja 2014 r. o godzinie 11.00. Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu odbycia się eliminacji z odpowiednim wyprzedzeniem. W uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 24 maja 2014 r. w dniu Święta Miasta o godzinie 18.00 weźmie udział 8 najlepszych uczestników eliminacji (dziewiątym finalistą na mocy regulaminu jest laureat pierwszego miejsca edycji szkolnej 2013/2014 Olimpiady wiedzy o Gdańsku dla szkół ponadgimnazjalnych).

Nagrody

I miejsce – Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5.000 zł
II miejsce – Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3.000 zł
III miejsce – Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2.000 zł

Trójka zwycięzców oraz wszyscy finaliści otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjnie atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez naszych Patronów wspierających.

O idei Olimpiady

Głównym celem Olimpiady jest propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz wszystkich jego sympatyków historii Gdańska, na tle dziejów Pomorza – od czasów najdawniejszych do współczesności – w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej.

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska, m. in.: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii PAN, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Biblioteki Gdańskiej PAN, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacji „Wspólnota Gdańska”, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Towarzystwa Przyjaciół Domu Uphagena.

Do gdańskich szkół Olimpiada wiedzy o Gdańsku powróciła po wielu latach nieobecności w roku szkolnym 2009/2010. We wrześniu i październiku 2009 r. odbyła się również pierwsza edycja obywatelska Olimpiady.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa. Koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska, która przyjęła na siebie rolę głównego organizatora przedsięwzięcia.