Nowa „Szkoła Filmowa” z Biskupiej Górki (Krzysztof Baliński, Elżbieta Jachlewska, Wojciech Ostrowski) wraz z jej sympatycznymi mieszkańcami, wieloma różnorodnej profesji artystami, społecznikami, statystami i wolontariuszami oraz współtworzące film Stowarzyszenie Waga zapraszają 6 listopada do Europejskiego Centrum Solidarności na premierę historycznego filmu „Powrót Nataniela W., czyli przyczynek do rozważań o przeszłości Biskupiej Górki” (2017).

I wzajemnie – Europejskie Centrum Solidarności  jest zawsze otwarte dla twórców zaangażowanych w wielorakie wyobraźnie i ważne projekty wolności.
Film miał już swoją wewnętrzną projekcję w siedzibie Stowarzyszenia Waga na BG, będąc wybitnym prezentem dla obchodzącego tutaj 98. urodziny gdańskiego pisarza Brunona Zwarry, którego literackie natchnienie właśnie na schodkach biskupiego Montmatre dało początek opowieściom o Gdańsku. To między innymi pisarz i inne historyczne znakomitości  zabłyszczą w filmie, by wywołać tutaj skojarzenie ze sławnym kiedyś obserwatorium na Biskupiej Górce zwanym  „Dostrzegalnią gwiazd”, własnością pewnego XVIII – wiecznego, gdańskiego uczonego, wielce przytomnego lunatyka pośród gwiazd, którego postać staje się w filmie centralnym dopełnieniem sławnej przeszłości  Biskupiej Górki.
Przypomnijmy, tytułowy Nataniel M. Wolf (Krzysztof Baliński), naukowy wizjoner  i zarazem skoncentrowany astronomicznie marzyciel postanowił pochwycić czas. Zapragnął przekroczyć granice skończoności i niejako zaistnieć przed sobą i po sobie. Jego ponowne ujawnienie  przypadałoby mniej więcej na XX/XXI wiek. Nakazał więc, kończąc swoją śmiertelność, odpowiednio zabezpieczyć się, aby po dwustu latach wyjść z letargu. W związku z tym, że nie odnaleziono jego ziemskiego fragmentu, pozostało w żywym domyśle to, że Wolf naprawdę jest. Jego obecność (i wiele innych odbić), o której mówi się na Biskupiej Górce otwarta tajemnica, jest właśnie odczuwalnym, metafizycznym dowodem na to, że historia nie tylko mierzona jest faktami. Nie dziwi więc, że film „Powrót Nataniela W…” stał się również powrotem wielu postaci i zdarzeń, z którymi Nataniel W. po dwustu latach jakoś nawiązuje kontakt, obserwuje je, doświadcza poprze nie swojej przenikalności na przekór prawom przyrody.  
Ale czy to wszystko można zarejestrować? Niestrudzona ekipa filmowa zaproponowała skomplikowany gatunkowo, 30 -minutowy obraz fabularny, świetnie mierząc się z duchem i realnością niezapisanych często dziejów Biskupiej Górki. Powstał więc film fantastyczno – historyczny co do emocji i formy.  Wyraźnie trzeba podkreślić – w filmie zostały ukazane cenne i zasłużone osoby związane z Biskupią Górką, jak również zdarzenia będące znakami ciężkich doświadczeń Gdańska.  W tym właśnie zamysł realizatorów. Arcytrudny projekt komponujący ślady przeszłości zajaśniał artystycznym namysłem, bogatą refleksją i ciekawą  biografią miejsca w sposób uniwersalny.


Stowarzyszenie Waga w 2016 r. miało już w ECS premierę własnego filmu. Był to dokument pod charakterystycznym tytułem „Założę  czerwone spodnie” w reżyserii Elżbiety Rutkowskiej przy współudziale Elżbiety Jachlewskiej I Wojciecha Ostrowskiego. Jak widać  „Szkoła Filmowa BG” nieustannie  rozwija nowatorski język obrazowania swojego miejsca , tym samym „Powrót Nataniela W…” staje się przyczynkiem do zadumy, dlaczego gdańskie wzgórze tak drży opowieściami. A może, jak kiedyś ujął to Heraklit: „Granic duszy nie znajdziesz, choćbyś przeszedł wszystkie drogi. Tak głęboki jest jej logos”.  

Pokaz filmu połączony zostanie z debatą o rewitalizacji Biskupiej Górki, jej potencjale, który w niedalekiej przyszłości (sic!) materialnie wyeksponowany i odnowiony, przywróci może spokój błądzącym tu postaciom dziejów i nam, mieszkańcom, satysfakcję  z pięknego i funkcjonalnego  oblicza tej części Gdańska. W debacie zabiorą głos: Krystyna Ejsmont, prezeska Stowarzyszenia Biskupia Górka, Wojciech Ostrowski, filmowiec i wybitny dokumentalista Biskupiej Górki oraz Ewa  Pielak (Biuro Rozwoju Gdańska) i Piotr Olech (Wydział Rozwoju Społecznego).
To filmowe spotkanie, jak i otwarty dialog niech staną się inspiracją dla gdańszczan, chcących mieć szanse aktywnie tworzyć  swoje własne miejsca. Miejsca dla wszystkich.

Wieczornego klimatu spotkania dopełni  muzyka zespołu Zagan Acoustic, niezapomnianego bohatera zbiorowego filmowego planu „Powrotu Nataniela W., czyli przyczynku do rozważań o przeszłości Biskupiej Górki”.

Tekst: Joanna Szymula