Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na spotkania muzealne organizowane w Ratuszu Głównego Miasta (ul. Długa 46/47), Dworze Artusa (ul. Długi Targ 43/44), Domu Uphagena (ul. Długa 12), Muzeum Bursztynu (Targ Węglowy 26) oraz Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (ul. Obrońców Poczty Polskiej 1-2).

Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

W roku szkolnym 2013/2014 lekcje prowadzone będą od 17 września 2013 do końca czerwca 2014 roku przez cztery dni w tygodniu: od wtorku do piątku o godzinie 9:30. Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 8 zł od dziecka. Opłata edukacyjna dotyczy udziału w zajęciach dydaktycznych i jest pobierana niezależnie od wieku uczestników, a także w dzień wolnego wstępu.

W zajęciach może brać udział tylko jedna klasa (max 25 osób). Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia – grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną lub elektroniczną.

Rezerwacje prosimy zgłaszać najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, nazwą szkoły, klasą, a także nazwiskiem nauczyciela i jego numerem telefonu.

Zamówioną lekcję należy potwierdzić na trzy dni przed uzgodnionym terminem.

Rezerwacja on-line na stronie www.mhmg.pl

Zgłoszenia telefoniczne na lekcje: Dział Edukacji, Promocji i PR-u. tel: 58 76 79 150, 58 76 79 172, 58 76 79 135 e-mail: [email protected]; lub z odpowiednim pracownikiem, jeśli podano numer telefonu.

Kontakt telefoniczny z Działem Edukacji, Promocji i PR-u wyłącznie w: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 12.00-16.00

Do godziny 12.00 oraz w weekendy pracownicy prowadzą zajęcia edukacyjne. RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA

PRZEDSZKOLA

W KRÓLESTWIE – rodzaj interaktywnego „przedstawienia” pokazującego ceremoniał koronacyjny, obyczaje, orszak królewski, urzędy dworskie. Dzieci tworzą własne królestwo, ustanawiają własne prawa, malują portret króla, a także budują warownie.

MIESZKAŃCY DAWNEGO GDAŃSKA – przygotowana z myślą o najmłodszych podróż po wnętrzach Ratusza Głównego Miasta, w czasie której dzieci poznają mieszkańców dawnego Gdańska, dowiadują się, jak wyglądało życie miejskie oraz jakie skarby znajdowały się w Ratuszu. Całość lekcji prowadzona w formie zabawy.

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III

POSZUKIWACZE SKARBÓW – lekcja przeznaczona dla starszych dzieci potrafiących czytać i pisać. W czasie zajęć dzieci odbywają podroż wzdłuż szlaku zaznaczonego na mapie i szukają skarbu ukrytego w Ratuszu Głównego Miasta. Pomogą im w tym liczne wskazówki, podpowiedzi oraz zadania, które muszą rozwiązać. U MNIE JAK W BANKU – lekcja, podczas której dzieci poprzez zabawę poznają zagadnienia związane z pieniędzmi. Poruszając się po Kasie Miejskiej, Mennicy oraz wystawie Wolne Miasto Gdańsk, poznają historię pieniądza, rozwiązują rebusy, układają puzzle ukazujące wizerunki pierwszych gdańskich monet. Na lekcji uczniowie mają również niepowtarzalną okazję wybić własne monety.

CO MOŻE GDAŃSKOWI DAĆ MORZE? lekcja ma na celu pokazanie dzieciom, jak ważny wpływ miało morze na kształtowanie się miasta oraz gdańskiego społeczeństwa kupieckiego, wprowadzenie zagadnienia „Hanza”.

HERB GDAŃSKA – Co to jest herb? Czemu służy? Z czego się składa? Dzieci poznają historię herbów, które posiadał Gdańsk. Odszukują je w pomieszczeniach Ratusza, przy okazji poznając dawne legendy i opowieści. Lekcja połączona z komponowaniem własnego herbu.

POTWORNY RATUSZ – opowieść o stworach mieszkających w ratuszowych wnętrzach, które opisywane są w mitologiach greckiej i rzymskiej. Odpowiemy na pytania: skąd się wzięły w Gdańsku, co robiły, jak żyły i jaka była ich rola.

WSTĘP DO ARCHEOLOGII GDAŃSKA – lekcja ma na celu wyjaśnienie, czym jest archeologia, czym się charakteryzuje, jakich używa metod i jakie są jej konsekwencje dla dziedzictwa kulturowego oraz jaką ma wartość dla poczucia tożsamości historycznej każdego gdańszczanina. Dzieci w czasie zajęć oglądają zdjęcia i filmy oraz bawią się poznając pracę archeologa. [prowadzący: Aleksandra Pudło, Dział Archeologii, tel. 58 30 57 661]

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV – VI

ŚLADAMI STASIA I NEL. ARCHEOLOGIA SUDANU – lekcja ma na celu przybliżenie kultury sudańskiej. Kultura starożytnego Sudanu rozwijała się w cieniu jednej z najbardziej znaczących kultur świata – kultury starożytnego Egiptu. Jednakże jej historia i bogactwo są równie, a może jeszcze bardziej bogate i niezgłębione. Lekcja ta jest opowieścią o dziedzictwie kulturowym innego kontynentu, tolerancji i konieczności jego ochrony, na co mieszkańcy Gdańska, przez wielowiekową tradycję kontaktów handlowych z całym światem, są bardziej otwarci niż inni mieszkańcy Europy. Odniesieniem do omawianego tematu są losy bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. [prowadzący: Aleksandra Pudło, Dział Archeologii, tel. 58 30 57 661]

ALEGORIE I SYMBOLE – KRAINA IKONOGRAFII DLA NAJMŁODSZYCH – zapoznanie się z pojęciami alegorii i symbolu, poznanie najbardziej popularnych (prezentacja multimedialna), zabawa ruchowa utrwalającą nowo poznaną wiedzę, zabawa w malarza alegorystę. Zwiedzanie Ratusza i Dworu Artusa w poszukiwaniu poznanych alegorii opcjonalne. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Izabela Jastrzembska-Olkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

BÓSTWA I BOGINIE… – mitologia grecka w Gdańsku. Motywy mitologiczne, alegorie, rozpoznawanie bogów po ich atrybutach, slajdy i łamigłówki. Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie materiału omawianego podczas lekcji. [prowadzący: Izabela Jastrzembska-Olkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

NA KRÓLEWSKIEJ DRODZE… O ARCHITEKTURZE ŚWIECKIEJ GDAŃSKA ZŁOTEGO WIEKU – lokalizacja i dzieje tzw. Drogi Królewskiej, poznanie najważniejszych zabytków znajdujących się przy ul. Długiej i Długim Targu, historia i architektura budynków. Sławni goście i posesorzy. Zajęcia obejmują prezentację multimedialną oraz zwiedzanie pierwszej kondygnacji Ratusza Głównego Miasta lub Dworu Artusa. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Katarzyna Piotrowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 169]

SZKOŁY GIMNAZJALNE

JAK BUDOWANO W ŚREDNIOWIECZU – lekcja poświęcona jest zagadnieniom technicznym związanym ze średniowiecznym budownictwem sakralnym i świeckim. Na podstawie prezentowanej ceramiki budowlanej wyjaśnione zostaną kwestie dotyczące cegły, znaków pozostawianych na cegle, organizacji warsztatu budowlanego, produkcji detalu architektonicznego, źródeł czerpania inspiracji przez budowniczych. Wskazane zostaną elementy, na które warto zwrócić uwagę w architekturze, które nie stanowią przypadkowych

śladów tylko spełniały określoną rolę. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Katarzyna Krawczyk, Twierdza Wisłoujście, tel. 58 76 79 164]

ICONOGRAPHIE ANTIQUE – antyk rzymski i mitologia grecka we wnętrzach Dworu Artusa i Ratusza Głównego Miasta. Poznanie i rozpoznanie motywów ikonograficznych nawiązujących do starożytności. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych.

[prowadzący: Izabela Jastrzembska-Olkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

NA KARTACH BIBLII – ikonografia biblijna, motywy i typy ikonograficzne we wnętrzach Ratusza Głównego Miasta oraz Dworu Artusa. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Izabela Jastrzembska-Olkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

RENAISSANCE – wprowadzenie do epoki, sztuka renesansu we wnętrzach Dworu Artusa oraz Ratusza Głównego Miasta. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Izabela Jastrzembska-Olkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

MUZEUM OD ŚRODKA – lekcja przedstawiająca organizację muzealnictwa w Polsce na przykładzie działalności Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jednocześnie spotkanie ma na celu nabycie umiejętności wskazywania najważniejszych cech przedmiotów na podstawie ćwiczeń z opracowywania eksponatów muzealnych. Integralną częścią zajęć jest przejście przez wybraną ekspozycję w Ratuszu Głównego Miasta lub Domu Uphagena i wskazanie pomysłów uczniów na uatrakcyjnienie zajęć. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych.

[prowadzący: Piotr Paluchowski, Dział Historii, tel. 58 76 79 162]

HISTORIA ROZWOJU BRONI PALNEJ – przedstawienie uczestnikom zarysu historii broni palnej, począwszy od pierwszych przykładów broni palnej tzw. hakownic czy też piszczał, po przez broń z zamkiem lontowym, kołowym, skałkowym czy też kapiszonowym, do broni ładowanej odtylcowo pociskiem zespolonym. W czasie lekcji oprócz prezentacji multimedialnej, jej uczestnikom przedstawione zostaną eksponaty (repliki pistoletów skałkowych z XVIII i XIX). Lekcja w całości odbywa się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. [prowadzący: Grzegorz Jedlicki, Dział Historii, tel. 58 76 79 164]

TECHNIKI MENNICZE – przedstawienie technik wybijania monet od średniowiecza po czasy współczesne. Opowieść o mennicy, jej wyglądzie i znaczeniu. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Tomasz Olkowski, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

PANORAMA GDAŃSKA. WIDOKI MIASTA W RATUSZU JAKO KLUCZ DO POZNANIA HISTORYCZNYCH BUDYNKÓW GDAŃSKA – rozpoznanie zabytkowych budowli miasta, określenie ich funkcji, czasu powstania, znaczeniu i stylu. Obejmuje zagadnienia topografii historycznej części Gdańska, funkcji poszczególnych dzielnic i wynikającego z nich uzasadnienia umiejscowienia znaczących budowli. Pozwala zdobyć wiedzę na temat historii architektury miasta i ułatwić poruszanie się pomiędzy zachowanymi zabytkami architektonicznymi, a także stanowi wprowadzenie do tematyki siedemnastowiecznego malarstwa gdańskiego.

[prowadzący: Dorota Witkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 165]

FORTYFIKACJE GDAŃSKA – lekcja poświęcona jest systemowi obronnemu miasta Gdańska. Na podstawie prezentacji przedstawiony zostanie ciąg fortyfikacyjny, jego funkcjonowanie, przyczyny powstania. Pozwoli to na interpretację wzniesień widocznych w panoramie miasta oraz zrozumienie współzależności poszczególnych założeń. Lekcja w całości odbywa się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych.

[prowadzący: Katarzyna Krawczyk, Twierdza Wisłoujście, tel. 58 76 79 164]

GDAŃSK PRZEDCZORAJ, WCZORAJ I DZIŚ. HISTORIA MIASTA ZAKLĘTA W FOTOGRAFII – jak wygląda dziś nasze miasto – wiemy. Ujrzymy, jak wyglądało dawniej, na początku wieku XX. Czy poznamy te miejsca teraz? Czy odnajdziemy w gruzowiskach zniszczonego Gdańska znane nam zabytki? Jak potoczyła się odbudowa miasta nad Motławą?

Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Katarzyna Piotrowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 169]

SREBRA W GDAŃSKIM KREDENSIE. RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE JAKO ŚRODEK I SKUTEK BOGACENIA SIĘ MIASTA – lekcja o charakterze warsztatowym, oparta na bogatej kolekcji mebli i sreber z kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Nazewnictwo i funkcje różnych typów nowożytnych przedmiotów, zagadnienia ornamentyki i technik zdobniczych, odniesienia historyczne i kulturowe widoczne w przedmiotach codziennego użytku. Warsztaty obejmować będą tworzenie autorskiego ornamentu i dekorowanie wybranych przedmiotów. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych.

[prowadzący: Dorota Witkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 165]  MENNICA GDAŃSKA NA PRZESTRZENI WIEKÓW – zapoznanie uczniów z typami

monet bitymi w mennicygdańskiej od XII do XVIII wieku, przedstawienie technik wytwarzania stempli do bicia monet, pracy mincerza w dawnej mennicy oraz nowoczesnych metod wytwarzania monet, samodzielne projektowanie własnej monety. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Tomasz Olkowski, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

MENNICTWO GDAŃSKIE EPOKI WAZÓW – w jaki sposób wyglądała mennica gdańskie oraz jakie monety wybijano w czasów gdy w Polsce rządziła dynastia Wazów. Jakie przywileje w tym czasie zyskał Gdańsk oraz czemu miasto kłóciło się z królem. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Tomasz Olkowski, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

MEDIALERSTWO GDAŃSKIE – czym jest medalierstwo oraz jakie ma znacznie dla kultury i rzemiosła gdańskiego. Lekcja o tym czym jest medal oraz w jaki sposób się go projektuje, tworzy i odlewa. Różne formy medali od najdawniejszych do współczesnych, które są wciąż eksplorowane i na nowo poznawane. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych.

[prowadzący: Tomasz Olkowski, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 163]

WOLNE MIASTO GDAŃSK 1920-1939 – lekcja prezentuje podstawowe fakty dotyczące historii Wolnego Miasta Gdańska – jego geneza, struktura, ustrój. Omówienie następujących zagadnień: Gdańsk w państwie pruskim, okoliczności powstania WMG, terytorium i ludność, ustrój, kwestia państwowości Wolnego Miasta, Wysoki Komisarz Ligi Narodów, Rada Portu i Dróg Wodnych, uprawnienia Polski, Komisariat Generalny RP, hitleryzacja i likwidacja WMG. Na potrzeby zajęć zostanie przygotowana prezentacja slajdów oraz mini-test wiedzy na temat WMG. Lekcja będzie zawierała elementy dyskusji oraz pracy z tekstem źródłowym. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych. [prowadzący: Janusz Dargacz, Dział Historii, tel. 58 76 79 162]

JAN HEWELIUSZ I GDAŃSK XVII WIEKU – lekcja prezentuje podstawowe fakty z życia i działalności Jana Heweliusza. Przede wszystkim omówione zostaną dokonania Heweliusza, na polu nauki, ale również publiczna działalność astronoma jako ławnika i rajcy Starego Miasta, a także gdańskiego piwowara. Postać Heweliusza zostanie ukazana na szerszym tle dziejów Gdańska w XVII w. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta. Lekcja prowadzona także dla szkół ponadgimnazjalnych.

[prowadzący: Janusz Dargacz, Dział Historii, tel. 58 76 79 162]

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ŹRÓDŁA HISTORYCZNE ŚWIADECTWEM PRZESZŁOŚCI – zajęcia dotyczą omówienia podziału źródeł historycznych i zapoznania się z ich przykładami. Lekcja prowadzona jest na zasadzie konwersatorium. Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach (czytają teksty kronik średniowiecznych, opisują zabytki kultury materialnej, wypowiadają się na temat zabytków ikonograficznych pochodzących z Ratusza Głównego Miasta Gdańska). Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Ewa Bojaruniec, Dział Historii, tel. 58 76 79 162]

PRZYKAZANIA DOBREGO GDAŃSZCZANINA – KODEKS MORALNY SIEDEMNASTOWIECZNYCH GDAŃSZCZAN W WYSTROJU SALI CZERWONEJ I KAMLARII – lekcja dotyczy zagadnień postawy moralnej wiodącej w siedemnastowiecznym Gdańsku, zilustrowanej w malarskiej dekoracji Ratusza Głównego Miasta. Obejmuje tematykę złotego wieku Gdańska, znaczenia Rady Miasta, wpływów przemian ideologicznych i religijnych Odrodzenia na kulturę Gdańska, a także ikonografii cykli malarskich eksponowanych w Ratuszu oraz ich znaczeń treściowych i artystycznych. [prowadzący: Dorota Witkowska, Dział Sztuki, tel. 58 76 79 165]

ROLA WARTOWNI NR 1 W OBRONIE WOJSKOWEJ SKŁADNICY TRANZYTOWEJ NA WESTERPLATTE WE WRZEŚNIU 1939 – lekcja przedstawia historię Wojskowej Składnicy Tranzytowej, budowę na jej terenie umocnień, dobór wartowników, etc., a następnie wykazać znaczący wpływ Wartowni nr 1 na całą obronę półwyspu. W czasie lekcji uczestnikom przedstawione zostaną eksponaty związane z Wojskową Składnicą Tranzytową i jej Obrońcami. Lekcja w całości odbywa się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Grzegorz Jedlicki, Dział Historii, tel. 58 76 79 164]

HISTORIA HERBU GDAŃSKIEGO I HERBÓW GDAŃSKICH PATRYCJUSZY – zajęcia dotyczą omówienia historii herbu miasta Gdańska, który ukształtował się już w średniowieczu. Na zajęciach omówione zostaną także przykłady herbów, którymi posługiwali się patrycjusze gdańscy. Lekcja prowadzona jest na zasadzie wykładu z wykorzystaniem wnętrz Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Ewa Bojaruniec, Dział Historii, tel. 58 76 79 162]

Z SZAF SZUFLAD I MORZA RUIN. ODBUDOWA GDAŃSKA PO 1945 ROKU – w trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z materialnym dziedzictwem Wolnego Miasta Gdańska, opisywanym w literaturze pięknej (S. Chwin. P. Huelle) a umieszczonym na wystawie „Wolne Miasto”. Odkrywane przez osadników przedmioty są pretekstem do opowieści o odbudowie Gdańska. Lekcja w całości odbywa się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Janusz Trupinda, Kurator ds. Oddziałów MHMG, tel. 58 76 79 161]

STUDENCI

ZAGDANIENIE HERALDYKI MIESZCZEŃSKIEJ NA PRZYKŁADZIE NOBILITACJI PATRYCJUSZY GDAŃSKICH – wykład przewidziany dla studentów Historii Sztuki i Historii w ramach bloku zajęć dotyczących nauk pomocniczych historii. Podczas wykładu omawiane jest zjawisko nobilitacji patrycjuszy gdańskich wraz z przykładami uzyskanych przez nich dokumentów szlacheckich oraz zabytków ikonograficznych z przedstawieniami heraldycznymi. Lekcja w całości odbywa się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Ewa Bojaruniec, Dział Historii, tel. 58 76 79 162]

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA STOLARKI OKIENNEJ W GDAŃSKU. OKNA W GDAŃSKU OD XIV DO XX WIEKU – zajęcia dla studentów konserwacji oraz historii sztuki. Opowieść o tym, jak wyglądały okna na przestrzeniu wieków oraz jaką one spełniały rolę. Początek zajęć w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta.

[prowadzący: Katarzyna Darecka, Dział Konserwacji Zbiorów, tel. 58 30 57 661]

WYSTÓJ STAŁY WIELKIEJ SALI RADY ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ RATUSZA GŁÓWNEGO MIASTA. WYBRANE ZAGADNIENIA – wykład przedstawiający historię Sali Czerwonej oraz innym pomieszczeń Ratusza Głównego Miasta. Opowieść o ścianach, podłodze, suficie. Analiza wybranych obrazów oraz ornamentyki. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zmieniał się Ratusz na przestrzeni wieków. Zajęcia przeznaczone dla studentów historii sztuki i konserwacji.

[prowadzący: Katarzyna Darecka, Dział Konserwacji Zbiorów, tel. 58 30 57 661]

TOŻSAMOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO GDAŃSZCZANINA – wykład przedstawiający na podstawie zachowanego wyposażenia Ratusza Głównego Miasta dziedzictwo kultury gdańskiej- istotny składnik procesu budowania tożsamości dzisiejszego gdańszczanina. Poruszone zostaną także problemy ochrony dziedzictwa kulturowego i funkcjonowania instytucji muzealnych we współczesnym świecie.

[prowadzący: Janusz Trupinda, Kurator ds. Oddziałów MHMG, tel. 58 76 79 161]

PRZEDSZKOLA

DWÓR ARTUSA

SPOTKANIE Z PANIENKĄ Z OKIENKA – dzieci poznają Panienkę z okienka i jej historię. Dowiadują się, jakie ubiory były modne w XVIII wieku, projektują strój dla Panienki, następnie dobierają jej części garderoby. Naśladują też zabawy ówczesnych Gdańszczan. Podczas pogawędki o kolorach poznają nowy odcień – karmazyn. Zabawa odbywa się w Sieni Gdańskiej oraz w Wielkiej Hali Dworu Artusa

GDAŃSK OCZYMA DYLA SOWIZDRZAŁA – przygotowane z myślą o najmłodszych spotkanie ze sławnym wesołkiem, który poprzez gry i zabawy ukazuje bogactwo dawnego Dworu Artusa jako miejsca spotkań kupców oraz wielkość gdańskiego portu i życie żeglarskiej braci.

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III

RYCERZE NA WAKACJACH – co robi rycerz, kiedy akurat nie znajduje się na polu bitwy? Spędza czas na heraldycznych rozważaniach, bierze udział w turniejach, odpoczywa w pięknych komnatach i stroi się w barwne szaty. Zajęcia mają na celu przybliżenie kultury materialnej średniowiecza. Na uczestników czekają liczne atrakcje: przymierzanie dawnych strojów, wizyta w średniowiecznym namiocie, niesamowite opowieści i rycerskie szranki.

ŚLADAMI KRÓLA ARTURA – porywająca podróż w czasy legendarnego króla Artura. Uczestnicy poznają arturiańskie legendy, wcielają się w postacie rycerzy Okrągłego Stołu, biorą udział w średniowiecznej bitwie oraz na własnej skórze odczuwają ciężar rycerskiego rynsztunku. Wszystko w dawnych wnętrzach Dworu Artusa.

CO MA WISIEĆ NIE UTONIE, CZYLI LATAJĄCE ŻAGLOWCE Z DWORU ARTUSA – lekcja o tym, co unosi się na wodzie, od pnia drzewa do okrętów, których modele znajdują się w Dworze Artusa. Dzieci uczą się rozpoznawać elementy okrętów żaglowych, sprawdzają, co unosi się na wodzie, dowiadują się, co wskazywało drogę żeglarzom. Zajęcia zaczynają się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta, potem uczniowie idą do Dworu Artusa.

OD PAZIA DO RYCERZA – NOWOŚĆ – jak wyglądało rycerskie wychowanie? Kim był paź a kim giermek? Lekcja pozwoli poznać odpowiedzi na te pytania. Uczestnicy poznają rycerskie opowieści, będą uczyć się etykiety jak średniowieczni paziowie, a także poznawać sztukę wojenną jak dawni giermkowie. Ostatecznie dostąpią zaszczytu pasowania na rycerza.

NIEWIDZIALNE MUZEUM – NOWOŚĆ – podczas zajęć, uczestnicy mają możliwość zwiedzić muzeum w taki sposób, jak osoby niewidome. Dzięki temu uczą się empatii i tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Dzieci poznają Dwór Artusa w niecodzienny sposób, za pomocą trzech zmysłów: dotyku, słuchu, węchu. W ten sposób mogą w nowej sytuacji, bez użycia zmysłu wzroku, poznać nie tylko trudności z jakimi spotykają się niewidomi, ale również odkryć, że nawet w ciemności świat może być piękny. Zajęcia zaczynają się w Sali Edukacyjnej Ratusza Głównego Miasta, potem nie widząc drogi uczniowie idą do Dworu Artusa.

ZAWÓD KAPER. W ŚWIECIE MORSKICH ROZBÓJNIKÓW – NOWOŚĆ zajęcia maja na celu przybliżyć uczniom gdańskie i polskie tradycje morskie. Uczestnicy zapoznają się z historią kaprów, konstrukcja okrętów, sposobami walki na morzu, życiem codziennym na okręcie i w porcie, znaczeniem floty w czasach I RP. Dowiedzą się również jak wyglądał strój kapra, jak na morzu dbano o higienę co robiono gdy któryś z marynarzy rozchorował się. Lekcja prowadzona wyłącznie w środy i czwartki w godzinach 9.30-11.00 i 11.00-12.30. ZAJĘCIA PROWADZI GDAŃSKI KAPER!!!

SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

LEGENDY I TRADYCJE ARTURIAŃSKIE W DWORZE ARTUSA – rozwój mitu arturiańskiego i tradycji Okrągłego Stołu w Europie między XII a XVII wiekiem, na przykładzie Ław Dworu Artusa w Gdańsku. Ideał rycerza, turnieje rycerskie. [prowadzący: Krzysztof Jachimowicz, Dwór Artusa, tel. 58 76 79 189]

HISTORIA DWORU ARTUSA – dzieje Wielkiej Hali oraz bractw zasiadających w Ławach. Od Króla Artura do salonu gdańskich elit. [prowadzący: Rafał Jasko, Dwór Artusa, 58 76 79 189]

LEGENDY I OPOWIEŚCI GDAŃSKIEGO DWORU ARTUSA – ciekawe historie związane z przeszłością Dworu Artusa. Historia obrazu „Sąd Ostateczny” Antoniego Möllera, klątwa niewolnika w modelu Feluki, Dyl Sowizdrzał oraz historia smoczego zęba. [prowadzący: Rafał Jasko, Dwór Artusa, tel. 58 76 79 189]

MOTYWY CHRZEŚCIJAŃSKIE W DWORZE ARTUSA – historie Starego Testamentu jako moralitety, święci – patroni bractw, katolicyzm i protestantyzm na podstawie ikonografii zawartej w dziełach Wielkiej Hali Dworu Artusa.

 [prowadzący: Krzysztof Jachimowicz , Dwór Artusa, 58 76 79 189] DOM UPHAGENA

zapisy pod numerem telefonu: 58 32 60 710

PRZEDSZKOLA

LEGENDY GDAŃSKIE – wybór najciekawszych legend ukazujących dzieje Gdańska i życie jego mieszkańców. Niezwykłej wędrówce po Domu Uphagena towarzyszą gry, zabawy i kolorowanki. Dzieci poznają zapachy przypraw oraz orientalnych herbat, a także mieszkańców Domu Uphagena m.in. niezwykłą kucharkę. Lekcja przygotowana dla grup przedszkolnych i klas najmłodszych.

[Dział Edukacji, Promocji i PR-u, tel. 58 76 79 150, 76 79 172, 76 79 135]

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOM GDAŃSKIEGO MIESZCZANINA – w czasie lekcji dzieci poznają Dom Uphagena i osobę jego właściciela. Przenoszą się, jak w wehikule czasu, w odległą epokę. W każdym z pomieszczeń omawiana jest funkcja, umeblowanie i przedmioty codziennego użytku (ze zwróceniem uwagi na te które wyszły z użycia i te które nadal są obecne w naszym życiu codziennym). Uczniowie, w sposób dostosowany do wieku, zapoznani zostają z terminologią fachową (np. pojęcia: kamienica, sztukateria). Po zakończeniu zwiedzania uczniowie uczestniczą w pierwszym etapie Konkursu dla dzieci i młodzieży (edycja XV).

SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

ŻYCIE CODZIENNE W EPOCE OŚWIECENIA – na przykładzie zamożnego domu gdańskiego młodzież poznaje warunki życia w epoce Oświecenia. Uzyskuje informacje na temat następującej w osiemnastym wieku specjalizacji wnętrz (od wielofunkcyjnych do jednofunkcyjnych), warunków zamieszkiwania bogatych mieszczan i czeladzi, wyposażenia domów, przedmiotów codziennego użytku oraz warunków higienicznych. Lekcja może stanowić dobre uzupełnienie zajęć na temat epoki Oświecenia realizowanych na historii i języku polskim.

GOSPODARKA I ŻYCIE CODZIENNE POLSKI EPOKI NOWOŻYTNEJ – celem zajęć jest przedstawienie podstaw funkcjonowania Rzeczypospolitej pod względem gospodarczym. W pierwszej części lekcji szczególnie pokreślona zostanie rola Gdańska w gospodarczym organizmie Rzeczypospolitej. W drugiej części zajęć zostanie pokrótce przedstawione życie codzienne w epoce nowożytnej w oparciu o ekspozycję w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Domu Uphagena.

URBANISTYKA, ARCHITEKTURA I WNĘTRZA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO W POLSCE I GDAŃSKU – zajęcia w formie prelekcji z prezentacją multimedialną. W czasie prelekcji uczestnicy poznają na przykładach polskich i gdańskich najważniejsze kierunki w architekturze XX w., omawiane są cele budownictwa realizowane w okresie międzywojennym (budownictwo mieszkaniowe, osiedla, architektura użyteczności publicznej, obiekty sakralne).

STUDENCI

DOM GDAŃSKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW (ARCHITEKTURA, WNĘTRZA I ŻYCIE CODZIENNE – prezentacja multimedialna i zwiedzanie obiektu. W trakcie zajęć,

adresowanych do studentów architektury, historii sztuki, historii, archeologii, kulturoznawstwa, uczestnicy mają okazję prześledzić rozwój i zmiany zabudowy gdańskich parceli od średniowiecza aż do okresu międzywojennego XX w. Studenci zapoznani zostają z poszczególnymi pomieszczeniami w kamienicach gdańskich oraz oficynach, omawiany jest wystrój wnętrz i ich umeblowanie.

GDAŃSK W DOBIE OŚWIECENIA (ARCHITEKTURA, WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ – zwiedzanie obiektu. W trakcie zajęć adresowanych do studentów historii, germanistyki, niemcoznawstwa i polonistyki omawiane są zmiany jakie w kulturze zamieszkiwania, kulturze stołu i kucharstwie przyniosło Oświecenie. Poszczególne wnętrza stają się pretekstem do omówienia szerszych kontekstów kulturowych epoki.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA – wykład adresowany do studentów architektury, architektury wnętrz, historii sztuki, kulturoznawstwa. W trakcie wykładu omawiany jest rozwój urbanistyczny miasta, powstawanie nowych dzielnic (miedzy innymi: Wrzeszcz, Suchanino, Siedlce, Stogi). Uczestnicy uzyskują informacje na temat budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz architektury sakralnej obszaru Wolnego Miasta Gdańska.

REWALORYZACJA DOMU UPAHEGA NA MUZEUM WNĘTRZ MIESZCZAŃSKICH – wykład połączony ze zwiedzaniem obiektu. Zajęcia adresowane do studentów historii sztuki, architektury i konserwatorstwa. W trakcie zajęć studenci zapoznani zostają z akcją ewakuacji gdańskich dzieł sztuki w 1943-44 r. prowadzoną przez gdańskich konserwatorów i zespół Jakoba Deurera, poznają historię przeniesienia z miejsc ewakuacji obiektów do gdańskich składnic konserwatorskich po 1945 r. W każdym z wnętrz Domu Uphagena omawiane są zagadnienia rekonstrukcji, konserwacji obiektów. Studenci mają okazję zapoznać się z dokumentacjami konserwatorskimi, inwentaryzacjami architektonicznymi i projektami architektonicznymi odbudowy i adaptacji (np. dokumentacja Jakoba Deurera).

MUZEUM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

zapisy pod numerem telefonu: 58 301 76 11

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

PODRÓŻ PO GDAŃSKU NA FOTOGRAFII Z 1943 I 2012 ROKU – w nawiązaniu do wystawy „Spacer po Gdańsku” uczniowie porównują fotografie Gdańska z 1943 i 2012 omawiając różnice w architekturze przedwojennej jak i powojennej, a także poznają ciekawostki związane z obiektami uwieńczonymi na zdjęciach. Wśród uwiecznionych obiektów znajduje się między innymi Dawny Teatr Miejski, który zostaje porównany z obecnym budynkiem. Uczniowie dowiadują się jak dawniej, żartobliwie teatr był nazywany przez mieszkańców. Poznają hotel Danziger Hoff oraz dowiadują się jak wyglądał i po co powstał pawilon LOT. Przyglądamy się dawnym pomnikom i zastanawiamy dla kogo były ważne i czy są dla wszystkich tak samo istotne? Odbędziemy podróż po Nowym Porcie, dzielnicy która przez lata była poza szlakiem gdańskich atrakcji, a to właśnie tam zachowała się architektura dawnego Gdańska. Porównując dawne fotografie zwracamy ponadto uwagę na estetykę miast dawniej i dziś.

SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

POLACY W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU 1920-1939 – lekcja opowiada o sytuacji politycznej i ekonomicznej, o podziale i stosunkach narodowościowych, rozmieszczeniu ludności polskiej na terenie WMG, wyznaniach i polskich parafiach, stosunku i działaniach władz WMG oraz obywateli niemieckich wobec obywateli polskich. Omówione są także polskie stowarzyszenia oraz ich rola. Wspomniana jest obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, jako efekt silnego poczucia patriotyzmu, budzonego przez cały czasy istnienia Wolnego Miasta Gdańska, wynikającego z działalności Polaków na niwie społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Na przykładzie znanych rodów gdańskich narodowości polskiej pokazywane są losy Polaków w trakcie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Częścią zajęć są wspomnienia Polaków, dzięki którym uczeń odpowiada na pytanie, co to znaczyło być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku i dlaczego Polacy stanęli do obrony poczty polskiej.

OD KLONOWICZA DO CHWINA, CZYLI WYBRANE PRZYKŁADY LITERATURY POMORZA GDAŃSKIEGO – Gdańsk i Pomorze Gdańskie inspirowało wielu pisarzy zarówno przybywających tu z wizytą, jak i trwale z nimi związanych. Na kartach literatury pojawiają się dzięki bliskości z morzem, z największą polską rzeką oraz bogactwu architektury. Pisarze i poeci podejmują tematykę związaną z życiem ludzi morza, czerpią z historii, folkloru i tradycji regionu. Na zajęciach omówione zostaną wybrane przykłady ukazania Gdańska i okolic od renesansu aż po literaturę współczesną- od Sebastiana Klonowica i utrwalone przez niego obrazy z rejsu do Gdańska, przez Deotymę i jej historię o miłości marynarza królewskiej floty wojennej do wychowanicy gdańskiego rzemieślnika, jak także przez historię dzieciństwa i młodości gdańskiego bówki z Wolnego Miasta Gdańska autorstwa Brunona Zwarry, aż do gdańskich zakątków opisanych przez Pawła Huelle i Stefana Chwina. Wybór omawianych utworów zależy od potrzeb grupy wiekowej i ustaleń z nauczycielem.

MUZEUM BURSZTYNU

zapisy pod numerem telefonu: 58 326 21 53

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 0-III

BURSZTYNOWE LEGENDY – zbiór legend związanych z bursztynem: (o Faetonie, o Juracie, o Ambrelli, o kaczeńcach, o Aniele z Kaszub i Gryfie, o chciwym przeorze, o królewskich zaślubinach, o żywcem zamurowanym, o Okrutniku z Gradowej Góry itd.). Wykorzystanie obiektów znajdujących w Muzeum Bursztynu w celu zilustrowania opowieści. Wyjaśnienie, czym naprawdę jest bursztyn i jaka jest różnica między legendami a stanem faktycznym. Kształcenie umiejętności twórczych poprzez przeniesienie wybranej legendy na papier dowolną metodą (rysunek, wycinanki, plasteliny).

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

ŚREDNIOWIECZNY WARSZTAT BURSZTYNNICZY – wyjaśnienie pojęcia osady rzemieślniczej, omówienie etapów kariery rzemieślniczej, podanie rodzajów współczesnych rzemiosł, odnajdywanie na mapie nazw ulic pochodzących od nazw rzemiosł, rozwiązywanie krzyżówki oraz zaprojektowanie mistrzowskiego wyrobu za pomocą kredek i papieru.

BURSZTYN DAR ERIDANU – czym jest bursztyn, jak powstał, jego chemiczne i fizyczne właściwości, przedstawienie różnych form (krople, sople, nadziaki, formy barwne), co to jest inkluzja, jak powstaje, inkluzje zwierzęce i roślinne.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

BURSZTYNNICTWO W GDAŃSKU – sposoby pozyskiwania i problemy wydobywania bursztynu na terenie Gdańska na przestrzeni wieków, doskonalenie technik obróbki bursztynu. Rozwój sztuki bursztynniczej, od pradziejów przez starożytność, średniowiecze, ze szczególnym naciskiem na czasy nowożytne, „złoty okres” – aż do pocz. XX wieku. Ważniejsi gdańscy bursztynnicy i ich dzieła.

STUDENCI

ZESPÓŁ PRZEDBRAMIA W GDAŃSKU. HISTORIA, KONSERWACJA I ADAPTACJA – zajęcia dla studentów konserwacji oraz historii sztuki. Opowieść o tym, jak wyglądał „Barbakan Gdański”. Ukazanie historii budynku, jego rewitalizacji oraz adaptacji na potrzeby otwartego w 2006 roku Muzeum Bursztynu.

[prowadzący: Katarzyna Darecka, Dział Konserwacji Zbiorów, tel. 58 305 76 61] BRAMA WYŻYNNA. HISTORIA, KONSERWACJA I ADAPTACJA – zajęcia dla studentów konserwacji oraz historii sztuki. Opowieść o tym, jak wyglądała główna brama wjazdowa do Gdańska, czyli Brama Wyżynna. Ukazanie historii budynku, jego rewitalizacji

oraz adaptacji na potrzeby otwartego w 2012 roku Centrum Informacji Turystycznej.

[prowadzący: Katarzyna Darecka, Dział Konserwacji Zbiorów, tel. 58 305 76 61]

Ponadto w ofercie edukacyjnej znajdzie się (jak w latach ubiegłych) oprowadzanie z przewodnikiem. Z usługi tej korzysta bardzo często młodzież szkolna. Zwiedzający oraz obcokrajowcy mogą również skorzystać z audioprzewodników (jęz. polski, angielski i niemiecki). Dzięki porozumieniu z firmą

„S&A”, po każdej lekcji można wziąć udział w pokazie szlifowania bursztynu (po wcześniejszym uzgodnieniu).

HISTORYCZNE URODZINY

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat wraz z przyjaciółmi, do przeżycia niezwykłych urodzin w zabytkowych wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Czekają tu na Was postacie opowiadające ciekawe historie i zapraszające do wspólnej zabawy. Każde z Was może zostać rycerzem, marynarzem, piratem, a nawet królem czy księżniczką. Całkowity koszt zajęć „Historyczne Urodziny” wynosi 300 złotych dla grup do 10 osób, 400 złotych dla grup do 15 osób, 500 złotych dla grup do 20 dzieci. Grupy 21-25 osób 500 złotych plus 10 zł za każde dziecko powyżej liczy 20. Chętnych zapraszamy do rezerwacji miejsc pod numerami:

Dział Edukacji, Promocji i PR-u tel: 58 76 79 150, 76 79 172, 76 79 135

Rezerwacja on-line na stronie www.mhmg.pl

Do wyboru jest kilka scenariuszy, które dopasowane zostaną do upodobań dziecka:  Urodziny Rycerskie: dzieci słuchają legend o rycerzach, sami również stają się rycerzami, których czekają różne przygody. Okazja do zapoznania się z rycerskimi cnotami i zajęciami

wojowników poza polem walki.(Dwór Artusa)  Urodziny Morskie: dzieci stają się młodymi marynarzami/piratami. Poznają legendy

związane z morzem i okrętami znajdującymi się w Dworze Artusa, budują łodzie z papieru

i biorą udział w „regatach”. (Dwór Artusa)  Urodziny Magiczne: wiedźma we własnej osobie przedstawi dzieciom zagadnienia

z zakresu magii i czarów. Ukazane zostaną prawdziwe oblicza niewyjaśnianych zjawisk

uznawanych w przeszłości za magiczne. (Sala Rycerska – Dwór Artusa)  Urodziny Podróżnicze: dzieci zamieniają się z młodych podróżników. Dowiadują się, jak rozpoznawać kierunki świata, jak obsługiwać mapy, poznają różnorodność fauny i flory, wykonują spódniczki z trawy i uczą się tańca z dalekiego kraju. (Ratusz Głównego

Miasta)  Urodziny Dworskie: wybór pary królewskiej, nawiązania do tradycji koronacyjnych,

wybór funkcji nadwornych. Tak przygotowany orszak rusza na wycieczkę po Ratuszu

Głównego Miasta, gdzie napotyka różne zadania. (Ratusz Głównego Miasta)  Urodziny Potworne – opowieść o potworach mitologicznych (i nie tylko) ukrytych w Ratuszu Głównego Miasta. Kreatywne zabawy ruchowe i plastyczne. (Ratusz Głównego

Miasta)

PROGRAM EDUKACJI MUZEALNEJ SOWA

Zapraszamy na interaktywne zajęcia dla rodzin, które odbywają się podczas weekendów w Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jest to doskonała okazja do spędzenia czasu z dziećmi w ciekawy sposób, któremu towarzyszy poznanie niezwykłej historii Gdańska. Dzieci mogą pobawić się wraz ze swoimi rówieśnikami, a także wysłuchać legend i opowieści związanych z miastem i morzem. Opłata za zajęcia wynosi 10 zł od każdego uczestnika. Chętnych zapraszamy do rezerwacji miejsc pod numerami:

Dział Edukacji, Promocji i PR-u. tel: 58 76 79 150, 76 79 172, 76 79 135

Na zajęcia prosimy zapisywać się nie wcześniej niż dwa tygodnie przez terminem

Rezerwacja on-line na stronie www.mhmg.pl

UWAGA!!! W przypadku zorganizowanych grup przedszkolnych, szkolnych prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dodatkowych terminów zajęć.

12.10.2013 godz. 10.00-12.00 i 13.00-15.00 – Dwór Artusa – WIELKI TURNIEJ

Wzywamy do udziału w Wielkim Turnieju w Dworze Artusa! Uczestniczący w nim rodzice i dzieci poprzez zabawę poznają historię średniowiecznych turniejów. Wezmą udział w licznych konkurencjach, które sprawdzą ich sprawność fizyczną i umysłową! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wielkim Turnieju wszystkich tych, którzy chcą zakosztować magii średniowiecza i wielowiekowego fenomenu turniejów.

16.11.2013 godz. 10.00-12.00 i 13.00-15.00 – Ratusz Głównego Miasta – DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE…

W związku z wystawą, która trwa w Ratuszu Głównego Miasta pt. „Życie miasta w cieniu wojny i wielkiej polityki czyli Wolne Miasto Gdańsk 1807 – 1813/14” zorganizowane zostaną zajęcia, które przedstawią najmłodszym wszystko to co działo się w Gdańsku w czasach kiedy żył Napoleon Bonaparte. Uczestnicy poznają umundurowanie polskie, francuskie i pruską, dawną broń, zwyczaje i kulturę początku XIX wieku. Całość prowadzona w formie zabawy połączonej z wieloma grami ruchowymi.

07.12.2013 godz. 10.00-12.00 i 13.00-15.00 – Ratusz Głównego Miasta – SOWIE ŚWIĘTA

Kiedy spada pierwszy śnieg, a na kalendarzowych kartkach widnieje juz „grudzień”, każdy coraz intensywniej myśli o Świętach Bożego Narodzenia… Również Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wprowadza w tym czasie w swoich obiektach coraz to bardziej świąteczną atmosferę. Ale nasza kochana Sówka przygotowała dla wszystkich dzieci i ich rodzin szczególną , „choinkową” niespodziankę! Wspólne robienie ozdób świątecznych oraz poszukiwanie symboli Świąt Bożego Narodzenia w Ratuszu Głównego podczas „Świątecznego wyścigu” to jedne z głównych atrakcji zimowej SOWOTY pt. „Sowie święta”, lecz nie jedyne! Masa dobrej zabawy, otulającej zimową aurę, która zaczyna nam doskwierać w tym czasie oraz prawdziwie „sowia” przygoda pozostanie w Waszej pamięci z pewnością na długo.