Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz zapraszają do udziału w trójmiejskim konkursie na „Najpyszniejszy deser dla Panienki z okienka”.

muzeumdeser

Komunikat prasowy:

Współorganizatorzy

* Dr. Oetker  Polska Sp. z o.o.
* Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne MOST w Gdańsku
* Gdański Program Edukacji Kulturalnej
* iBedeker


Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest stworzenie przepisu na najlepszy deser: ciasto, babeczki lub ciasteczka. Może być to nowatorski przepis, który właśnie zrodził się pod wpływem różnych kulinarnych
bądź historycznych inspiracji lub po prostu tradycyjny przepis rodzinny, znajdujący się w „rodzinnej książce kucharskiej” od pokoleń. Nie mogą być to przepisy na desery, które narażone są
na rozpuszczenie się. Desery muszą być zwartej konsystencji, która nie wymaga utrzymywania ich
w lodówce i takie, które narażone są na zniszczenie się w wyniku zbyt wysokiej temperatury
bądź zbyt luźnej konsystencji.

Cele konkursu

* aktywizacja dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych.;
* kształtowanie upodobań i umiejętności kulinarnych,
* kultywowanie tradycji rodzinnych;
* przybliżenie postaci Panienki z Okienka oraz promocja MHMG i produktów Dr. Oetkera

Warunki konkursu

* Konkurs adresowany jest do:

– szkół podstawowych – klasy IV-VI
– szkół gimnazjalnych

* Konkurs ma charakter dwuetapowy

I etap – nadesłanie przepisu (wydrukowanego) wraz z dołączoną fotografią wypieku – spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze te, które wydają się najciekawsze i najsmaczniejsze

II etap – degustacja wypieku – spośród nadesłanych przepisów zostanie wybranych po 10 zgłoszeń z każdej kategorii do prezentacji smakowej przed jury, uprzednio przygotowanego w domu deseru.

Podczas „degustacji wypieku” będzie można skosztować deserów zakwalifikowanych do tego etapu, spotkać się z Panienką z okienka oraz wziąć udział w grach i zabawach. Wyniki zostaną ogłoszone a nagrody rozdane, zaraz po degustacji deserów przez jurorów i po krótkiej naradzie decydującej o laureatach konkursu.

* Do konkursu zostaną przyjęte wyłącznie zgłoszenia indywidualne.

Przepis wraz z dołączoną fotografią oraz kartą zgłoszeniową należy nadesłać do dnia: 31 października 2013 r. (decyduję data stempla pocztowego) Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (Dział Edukacji, Promocji i PR) z dopiskiem „konkurs „Najpyszniejszy deser dla Panienki z okienka”, (dodatkowo można nadesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected])

* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08 listopada 2013 r. na stronie internetowej www.mhmg.pl oraz na Facebooku,
* O terminie zakwalifikowanych deserów do prezentacji przed Jury laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
* Zakwalifikowany uczestnik konkursu zobowiązuje się do prezentacji swojego deseru w sposób ciekawy, nowatorski i nietuzinkowy
* Organizator zapewnia podczas finału niezbędną do degustacji zastawę, sztućce, itp.
* Zgłoszenie powinno być zaopatrzone w następujące dane:

– imię, nazwisko i wiek autora
– nazwa przepisu oraz receptura z fotografią gotowego wypieku
– nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestnika
– imię i nazwisko opiekuna uczestnika
– dopisek „Najpyszniejszy deser dla Panienki z okienka”
– do pracy powinien być dołączony wypełniony druk Karta zgłoszeniowa

Rozstrzygnięcie konkursu

* Spośród nadesłanych prac powołane jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca w dwóch kategoriach (SP, Gim.)
* Jury oceni przepisy, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– poziom trudności , czyli im prościej tym lepiej;
– estetyka dania, Panienka z Okienka lubi ładne rzeczy, również misternie podane posiłki;
– smak, czyli punkt najwyżej oceniany przez Jury.
* Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenia do Oddziałów MHMG.
* Zwycięski przepis zostanie ogłoszony oficjalnym przepisem Panienki z okienka. A wszystkie przepisy laureatów zostaną zamieszczone na stronie www.mhmg.pl w specjalnie przygotowanej zakładce oraz na Facebook’u. 

Postanowienia końcowe: 

* Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
* Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z dyskwalifikacją pracy.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu !
* Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje odwołanie.
* Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych * (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997).
* Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów gali wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach.
* Przesłanie pracy wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
* Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela: