We wtorek 30 listopada o godz. 17:00 w Filii Gdańskiej WiMBPG  odbędzie się spotkanie z poetką Moniką Milewską, zatytułowane „Pożegnanie jesieni”.

Wiersze Moniki Milewskiej przeczyta aktorka Krystyna Łubieńska.

Monika Milewska – dr historii, dramaturg, eseistka, poetka, tłumaczka. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski, gdzie doktoryzowała się w 2000 roku, Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Stypendystka m.in. Rządu Francuskiego, Rządu Włoskiego, Ministra Kultury, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2002-2008 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie. Autorka opublikowanej w 2002 r. w wydawnictwie „słowo/obraz terytoria” eseistycznej książki pt. Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jak doświadczenie traumatyczne, która przyniosła jej stypendium „POLITYKI” dla najlepszych młodych naukowców oraz nominację do Nagrody NIKE.

Zadebiutowała w wieku lat 13 w Telewizji Polskiej fragmentami poematu „Waterloo”. Jej pierwszy wiersz ukazał się drukiem we Francji w piśmie „Europoésie” w 1992 roku. W tym samym roku „Dialog” opublikował jej napisany jeszcze w liceum dramat pt. ”Savonarola”. Od tej pory swoje utwory publikowała m.in. w „Twórczości”, „Więzi”, „Zeszytach Literackich”, „Res Publice Nowej”, „Tytule”, „Autografie”, „Migotaniach przejaśnieniach”, „Blizie”, „Przeglądzie Literackim”, „Wyspie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży” oraz chorwackich pismach „Forum”, „Mogućnosti” i „Hrvackie Slovo”. Prezentowało je również wielokrotnie Polskie Radio (m.in. wystawiony został w Teatrze PR dramat „Savonarola”). Dwie z jej sztuk miały swoje premiery na scenach teatrów lalkowych: „Wiewiórka” w poznańskim Teatrze Animacji oraz „Dzieje sławnego Rodryga” w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Obie były nagradzane (otrzymały m.in. ATEST – nagrodę międzynarodowego stowarzyszenia ASSITEJ) oraz prezentowane na festiwalach w Polsce i zagranicą. W 2009 „Dzieje sławnego Rodryga” ukazały się w angielsko-chorwackim wyborze najgłośniejszych współczesnych polskich sztuk dla dzieci i młodzieży. Monika Milewska jest laureatką ponad dwudziestu konkursów poetyckich i dramaturgicznych, m.in. „Czerwonej Róży”, „Warszawskich Dni Literatury” (trzykrotnie), „Łódzkiej Wiosny Poetów”, „Szukamy Polskiego Szekspira”, konkursu na sztuki dla dzieci i młodzieży w Poznaniu (trzykrotnie). Wydała dwa tomiki: Podróż na koniec świata (2002) oraz Papierowe okręty (Wydawnictwo Nowy Świat, 2005). Jej utwory tłumaczone były na francuski, duński, angielski i chorwacki. Od 2008 roku jest sekretarzem Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.