JM Rektor Politechniki Gdańskiej Henryk Krawczyk oraz Zarząd i Dyrygent AChPG zapraszają na Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej

Muzycy zaprezentują repertuar a capella.

Koncert odbędzie się 24 lutego 2011 roku o godzinie 19.00 w Auli Politechniki Gdańskiej.