Jan Daniluk w imieniu organizatorów zaprasza na wykład dziennikarki Grażyny Wosińskiej, która przybliży tzw. Sprawę Elbląską (temat wystąpienia: Sprawa Elbląska. Dramat z czasów stalinowskich, który trwa do dziś). 

grażyna wosińska

Komunikat prasowy:

Tzw. Spraw Elbląska z czasów stalinowskich przez cały PRL była dumą bezpieki z wykrycia „szpiegów” i „sabotażystów”. W nocy z 16 na 17 lipca 1949 roku wybuchł pożar w jednej z hal turbinowych Zakładów Mechanicznych im. Karola Świerczewskiego (późniejszego „Zamechu”), który rozpoczął Sprawę Elbląską. Po pożarze, pod zarzutem sabotażu, Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób. Część aresztowanych nie miała żadnych związków z tym zakładem produkcyjnym, ich areszt miał charakter polityczny. Represje dotknęły między innymi reemigrantów z Francji. Troje z aresztowanych skazano na śmierć, sześcioro na długoletnie więzienie. Wiele osób zmarło podczas śledztwa lub krótko po nim. Był to najbardziej odczuwalny w Elblągu akt stalinowskiego terroru.

Losy poszkodowanych z Elbląga nie są zbyt dobrze znane, a wobec skazanych z innych miast zapadło całkowite milczenie. Jeden z nich do dziś według prawa jest… agentem francuskiego wywiadu, szkodzącego Polsce.

Grażyna Wosińska jest dziennikarką (pracowała m. in. w „Dzienniku Bałtyckim”, publikowała też na łamach „Dziennika Elbląskiego” czy „Wspólnoty”), autorką szeregu artykułów popularnonaukowych oraz książki poświęconej Sprawie Elbląskiej pt. „Pożar i Szpiedzy” wydanej w 2013 r.

Spotkanie odbędzie się w ramach działalności trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (Klub afiliowany jest przy gdańskim oddziale IPN).

Tytuł: Grażyna Wosińska i wykład „Sprawa Elbląska. Dramat z czasów stalinowskich, który trwa do dziś”
Lokalizacja: Sala S 208, Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2014-01-21