Styczniowe Gdańskie Miniatury zapraszają na Stare Przedmieście. Wędrowaliśmy już po tej części Miasta w listopadzie 2011 r, wówczas jednak poznawaliśmy gdańskie legendy.

Gdańskie Miniatury
Najbliższe Gdańskie Miniatury odbędą się 21 stycznia. Tradycyjnie w roli cicerone wystąpi Ewa Czerwińska, która tym razem uczestnikom i uczestniczkom wspólnego spaceru opowie o kościołach Starego Przedmieścia.

Wędrówkę szlakiem kościołów Starego Przedmieścia rozpoczniemy od zwiedzania kościoła Świętej Trójcy, w którym zachwycimy się ruchomą szopką bożonarodzeniową, przyciągająca swoją sławą gdańszczan i turystów. Wspólnie spróbujemy tam odnaleźć znane postaci i najważniejsze zabytki Gdańska. Zajrzymy tez do „przyklejonej” do kościoła kaplicy św. Anny, aby już po chwili znaleźć się w cieniu dawnego klasztoru franciszkańskiego, w którym dzisiaj mieści się Muzeum Narodowe.
Zwiedzanie zakończymy pod kościołem św. św. Piotra i Pawła – świątynią należącą do mniejszości narodowej wiernych obrządku ormiańskiego.

Autor: Ryszard Kopittke
Redakcja: Anna Urbańczyk
Korekta: Malwina Karczewska
Opracowanie graficzne: Agata Graban
Pomysłodawczyni projektu:Małgorzata Kmicińska
Koncepcja cyklu: Dominika Ikonnikow, Ryszard Kopittke, Klaudiusz Grabowski

Zapraszamy:)
Zapisy trwają do 13 stycznia na adres e-mail: [email protected].