Filia nr 5 Sopockiej Biblioteki serdecznie zaprasza wszystkich na spotkanie autorskie i gawędę Gabriela Oleszka : Historie morskie i portowe.

Gabriel Piotr Oleszek urodzony 16 marca 1948 w Wałbrzychu. Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1968 oraz Uniwersytetu Gdańskiego 1976. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery, w tym 28 lat na stanowisku kapitana statków. Opublikował liczne artykuły i opowiadania w prasie wybrzeża i ogólnopolskiej. Szereg publikacji fachowych w prasie specjalistycznej. Jest także członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „MARE NOSTRUM”. Zachęcony przez stowarzyszenie zajął się też poważniej malowaniem obrazów i pierwsze kilkadziesiąt obrazów już wykonał. Są to same obrazy marynistyczne. Jest zafascynowany marynistyką Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka Baranowskiego Napisał 29 książek marynistycznych lub marynistycznych z wątkiem sensacyjnym takich jak: SOS Bright Star, Dotknięcie piekła, Kosynierzy z „Daru Pomorza”, Smak winy, Zdążyć na czas, Podwójne szczęście, I nie ma na takiego siły i innych. Następna książka jest w trakcie pisania.

Tytuł: Gabriel Oleszek i jego książka „Historie morskie i portowe”
Lokalizacja: Filia nr 5 Sopockiej Biblioteki, ul. 3 Maja 6
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2014-03-21