Instytut Pamięci Narodowej w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zaprasza na wykład popularnonaukowy jednego z najlepszych specjalistów i badaczy tego zagadnienia – dr. hab. Filipa Musiała.

Wyklad-F.MusialaKomunikat prasowy:

Spotkanie (zorganizowane w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście) rozpocznie się 1 marca o godz. 17.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4) w sali 208. Wstęp wolny

Mimo wyraźnej zmiany podejścia do niepodległościowego podziemia zbrojnego, ci, którzy nie zrezygnowali z walki zbrojnej o niepodległość, w niektórych środowiskach wciąż wzbudzają kontrowersje. Tymczasem do lata 1945 r. walczyli oni w ramach Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) – jedynej legalnej władzy polskiej – przeciwko uzurpatorskiej administracji komunistycznej. Po rozwiązaniu PPP nie zaprzestali walki partyzanckiej, uznając, że niepodległość utracona w 1939 r. nie została odzyskana, a „ludowa” Polska daleka jest od „obrazu, którzy mieli przed oczyma ginący żołnierze Polski Podziemnej”.

Wykład dr. hab. Filipa Musiała pt. „Zbrojne podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1944/1945-1956” zarysuje dzieje ogólnopolskiego oporu zbrojnego przeciw Sowietom i polskim komunistom, stawianego przez AK-NIE-DSZ w ramach PPP, a później przez Zrzeszenie „Wolności i Niezawisłość” („WiN”), Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) już poza jego strukturami. Nakreślona zostanie też historia organizacji zbrojnych, zgrupowań partyzanckich oraz oddziałów o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

Dr hab. Filip Musiał jest historykiem i pracownikiem pionu edukacyjno-naukowego krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w tematyce aparatu bezpieczeństwa w PRL i represji wobec Kościoła po II wojnie światowej. Jest autorem kilkunastu książek.