Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Graficznym dla młodzieży na ekslibris Filii Gdańskiej.

PLAKAT- KONKURS EKSLIBRIS Filii Gdańskiej.Komunikat WiMBP:

Konkurs skierowany jest do młodzieży skupionej w placówkach oświatowych lub kulturalnych zajmujących się edukacją artystyczną w kierunku plastycznym i ma za zadanie wyłonienie dwóch najlepszych ekslibrisów: dla literatury pięknej i literatury popularno- naukowej, jakimi zostaną oznaczone woluminy ze zbiorów bibliotecznych Filii Gdańskiej.
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 300 zł każda. Regulamin konkursu przewiduje również przyznanie 3 wyróżnień, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda. Deklaracje uczestnictwa w konkursie należy przesyłać na adres organizatora do 31.10.2013 r. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 20.12.2013 r.

Pierwszy ogólnopolski konkurs graficzny na ekslibris to przede wszystkim okazja do prezentacji na forum ogólnopolskim prac uzdolnionej plastycznie młodzieży – mówi koordynatorka konkursu Anna Maria Czarzasta, artystka od lat zajmująca się upowszechnianiem sztuki plastycznej. – Naszym celem jest także zainicjowanie kontaktów pomiędzy uczestnikami konkursu i młodymi twórcami, zachęcanie do wymiany artystycznych doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy na temat ekslibrisów.

Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku profesor Ludmiła Ostrogórska. Udział w pracach Komisji Konkursowej weźmie m.in. profesor Alina Jackiewicz-Kaczmarek, profesor nadzwyczajny w/w uczelni, kierownik pracowni grafiki artystycznej i technik metalowych oraz przewodnicząca komisji konkursowej w kolejnych edycjach Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku. W obradach Komisji Konkursowej swój udział potwierdziła również Bogumiła Omieczyńska – pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku, wieloletni kustosz kolekcji ekslibrisu, kuratorka wystaw Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.

Konkurs został objęty patronatem medialnym przez portal promujący kulturę i sztuki wizualne w Polsce: Poland-art, literacki portal i program telewizyjny stacji TVN 24: Xięgarnia, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki oraz trójmiejski portal iBedeker. Sponsorem nagród, dla wyróżnionych w konkursie autorów ekslibrisów, jest gdańskie wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Tysiąclecia.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz niezbędne formularze są dostępne na stronie organizatora www.wbpg.org.pl oraz blogu www.ekslibris.blox.pl. Platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz kontaktu z koordynatorem konkursu jest strona portalu społecznościowego Facebook – Ogólnopolski Konkurs Graficzny dla Młodzieży na ekslibris biblioteki.

Kontakt do koordynatora konkursu: Anna Maria Czarzasta, E: [email protected]
Kontakt do organizatora: Natalia Gromow, T: 58 301 07 22, 508 327 320, E:[email protected]