Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w ramach projektu Metropolitanka ogłosił konkurs literacki oraz plastyczno-multimedialny „Dziewczyńskie historie, nieznane herstorie. Konkurs nie tylko dla dziewczyn”, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.

Komunikat prasowy:

Celem jest zachęcenie uczestniczek i uczestników do stworzenia własnych, ważnych opowieści o kobietach, zarówno opisujących ich doświadczenia osobiste, jak i odmalowujących postaci wielkich kobiet w kulturze i historii. Zgłoszenia można nadsyłać do 7 kwietnia – prace literackie i 14 kwietnia 2013 r. – prace plastyczne.

W konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie z pomorskich szkół w wieku 7-19 lat. Konkurs został podzielony na:
* część literacką – należy napisać krótką formę poetycką (wiersz) lub krótką formę prozatorską, np. felieton, esej, opowiadanie
* plastyczno-multimedialną – należy przygotować pracę plastyczną (obraz, rysunek, kolaż, wycinanka), fotograficzną lub multimedialną (w formie filmu, slideshow, fotohistorii)

„Ideą konkursu jest zachęcenie młodych osób, by przyjrzały się doświadczeniu kobiet wszystkich generacji, zastanowiły się, co przeżywają lub przeżywały kiedyś dziewczynki, dziewczyny, panie dorosłe i dojrzałe, babcie i prababki. Mamy nadzieję, że próbie wyodrębnienia i przedstawienia własnego punktu widzenia towarzyszyć będzie dostrzeżenie niedocenianej często obecności kobiet w kulturze i historii” – tłumaczą koordynatorki konkursu Bogna Burska i Barbara Piórkowska.

Jury konkursu literackiego:

* Barbara Piórkowska – koordynatorka projektu, pisarka, poetka
* Aleksandra Perzyńska – poetka
* Anna Urbańczyk – przedstawicielka organizatora

Prace plastyczne i multimedialne ocenią:

* dr Bogna Burska – koordynatorka projektu, artystka wizualna, adiunkt w Katedrze Intermediów ASP w Gdańsku
* Honorata Martin – artystka wizualna
* Anna Urbańczyk – przedstawicielka organizatora

Laureatom i laureatkom konkursu, podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu w Instytucie Kultury Miejskiej,16 maja 2013 r. zostaną przyznane nagrody książkowe w czterech kategoriach wiekowych.

Harmonogram:

* 22 stycznia 2013 r.– ogłoszenie konkursu
* 7 kwietnia 2013 r. – termin nadsyłania prac literackich (liczy się data stempla pocztowego)
* 14 kwietnia 2013 r. – termin nadsyłania prac plastycznych (liczy się data stempla pocztowego)
* do 10 maja 2013 r. – rozesłanie informacji o wygranej do laureatów i laureatek drogą e-mailową
* 16 maja 2013 r., godz. 11.00 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w Instytucie Kultury Miejskiej i wręczenie nagród

Na tej stronie  znajduje się regulamin i karta zgłoszenia do konkursu, a także wskazówki dla nauczycieli oraz uczniów z propozycjami tematów.