Forum „Pałac Ślubów” zaprasza na trzecie spotkanie: „Czy naród (społeczeństwo) w Polsce ma wpływ na decyzje podejmowane przez polityków?”.

Wprowadzenie do dyskusji poprowadzi prof. Witold Toczyski. Po wprowadzeniu – dyskusja – mile widziane krótkie wypowiedzi.
Po dyskusji wolna debata przy kawie i herbacie

Dyskutanci:

* Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
* Kuba Wygnański, lider organizacji pozarządowych, członek Rady DziałalnościPożytku Publicznego
* Jacek Rybicki, członek zarządu regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Animacja dyskusji i prowadzenie: Adam Hlebowicz

Forum „Pałac Ślubów” inicjuje grupa osób, która dostrzega brak rzetelnej i otwartej na różne środowiska dyskusji o istotnych problemach naszej wspólnoty narodowej i samorządowej i ma między innymi na celu:
– budowanie środowiska opinii;
– odnajdywanie elit i budowanie lokalnych sieci;
– odblokowywanie potencjału III sektora;
– włączenie młodzieży w budowanie wspólnoty;
– budowanie komunikacji społecznej w  oparciu o nowoczesne technologie.

Grupa inicjatywna Forum „Pałac Ślubów”: Jerzy Boczoń, Adam Hlebowicz, Waldemar Jaroszewicz, Janusz Karc, Danuta Kobzdej, Radosław Nowak, Andrzej Skorupski, Antoni Szymański, Witold Toczyski, Andrzej Urbański.

Tytuł: Trzecie spotkanie „Czy naród (społeczeństwo) w Polsce ma wpływ na decyzje podejmowane przez polityków?”
Lokalizacja: Sala BHP Stoczni Gdańskiej, ul. Doki 1, budynek 131a
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-09-24
Godzina zakończenia:  19:15