Otagowane wpisy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego