Otagowane wpisy Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów