Polenhof to dla wielu mieszkańców i mieszkanek Gdańska określenie zupełnie obce. Tymczasem w czasach Wolnego Miasta Gdańska, był to bardzo ważny ośrodek życia narodowego w Gdańsku – życia, którego by nie było, gdyby nie aktywne kobiety tam właśnie działające. Polenhof to polskie osiedle we Wrzeszczu.

Trasa Gdańskich Miniatur, opowiadających w tym roku o kobietach związanych z Gdańskiem, pierwszy raz będzie wiodła uliczkami Wrzeszcza. Działające tu w czasach Wolnego Miasta Gdańska kobiety wyznaczyły ślad wędrówek. Młodzież rozpocznie spacery pod pomnikiem ks. Bronisława Komorowskiego, przyjaciela Marii Kurnatowskiej – działaczki Towarzystwa Polek. Przed budynkiem dzisiejszej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej przewodniczka Ewa Czerwińska opowie o Bogumile Wika-Czarnowskiej, wiceprzewodniczącej Towarzystwa Polek i aktywnej działaczce Komitetu Budowy Kościoła św. Stanisława – kościoła dla Polaków, którego plebania stała się z czasem miejscem spotkań zaangażowanych polskich kobiet. Nieopodal świątyni znajduje się stadion gdańskiego klubu sportowego Gedania. To tutaj w okresie WMG reprezentowała polskie barwy Maria Kozakówna, telegrafistka Poczty Polskiej w Gdańsku. Patriotyczny spacer zakończy się pod budynkiem Bratniaka, wspomnieniem o Katarzynie Dmitrewskiej, organizatorce świetlicy dla dzieci z Wrzeszcza.

Spacer śladami Polek z Wrzeszcza odbędzie się 13 listopada. Instytut Kultury Miejskiej i iBedeker zapraszają tym razem gdańską młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Dla dzieci ze szkół podstawowych to zbyt trudny temat, stąd zmiana.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 8 listopada (czwartek) z podaniem nazwy szkoły/ placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny oraz telefonu komórkowego i nazwisk osób, które 13 listopada będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail [email protected].

Więcej o trasie spaceru, merytorycznie opracowanego przez historyka Krzysztofa Murawskiego na stronie www.ikm.gda.pl